Personakt
Lars Nilsson är ff fm ff mf (274)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Lars Nilsson

Far:    
Mor:    

Född:        
Död:        

Barn med 275 Sigrid Nilsdotter

Barn:
137 Annika Larsdotter (1707 - 1783)

Noteringar


Fryksdals härad domprotokoll 1745 ht 87.
Uppvisas en förteckning av 1731 17/5 över Lars Nilssons i Korterud hustus Sigrid
Nilsdotters efterlämmnade lösegendom varav barnen ägde 1/3, sedan sonen Måns
Larsson undantagit 1/3 för sitt fäle.

Fryksdals härad domprotokoll 1745 ht 48.
Madam Maria Lönbom kräver genom sin bokhållare Anders Fredsberg 160 d 30
öre kmt av Lars Nilsson i Korterud och hans son Måns Larsson. Skulden erkännes av
svarandena och även av Måns hustru Marit Månsdotter och rätten ålägger dem att betala
inom 3 månader.

Fryksdals härad domprotokoll 1736 vt 132.
Nils Jonsson i Bonäs får på sin hustrus vägnar för 30 rd återbörda från Lars
Persson i Gårdsjö 3/4 av sin svärmors Sigrid Nilsdotters i Korterud 1/6 av 1/9
i Gårdsjö, som Nils svärfar Lars Nilsson i Korterud sålt till Lars Persson för
40 rd. Resterande 1/4 återfår Nils utan lösen, eftersom hans hustru ärvt den efter
sin mor och svärfadern därför ej ägt rätt att sälja den. Lars Persson har påstått att
lotten till en del utgjort vederlag vid ett tidigare byte med Lars Nilsson, men
detta byte är 1715 (vt 63) fastdömt utan någon anmärkning därom. Lars Nilsson
skall återlämna till Lars Persson 10 rd för den 1/4 som tillhör dottern.

Fryksdals härad domprotokoll 1734 ht 131.
Lars Nilsson i Korterud har avtalat med Karin Persdotter och hennes man
Måns Persson i Bonäs "att de skulle förse varandras barn, som de gift tillhopa,
med hemmansdel", varefter Måns tagit till sig Nils Jonsson och hans hustru Anna
Larsdotter, medan Lars tagit till sig Måns dotter Marit Månsdotter. Karin vill
driva bort Nils Jonsson från brukningen i Bonäs och i stället ta till sig dottern
och hennes man Måns Larsson. Nils Jonsson måste därför lämna plats för denne
sin svåger och flytta till svärfadern i Korterud.

Fryksdals härad domprotokoll 1729 ht 104.

Uppvisas ett av Erik Knutsson och Olof Knutsson i Tomthult samt Lars
Nilsson i Korterud 172 28/9 bevittnat avtal mellan Erik Eriksson i Hedåsen och
Lars Persson i Gårdsjö om deras svärfar Nils Sonessons lösa och fasta egendom,
att Lars skulle betala Erik 2 d 8 öre smt mot att denne avstod krav på den övriga
egendomen, som åtgått till betalning av skulderna.

Fryksdals härad domprotokoll 1729 vt 131.
1/3 ur 2/3 av 1/3 i Gårdsjö, som Lars Persson i Gårdsjö den 17 ds (jan.)
tillbytt sig av Lars Nilsson i Korterud för 1/5 av 1/3 i Korterud (2. och 3. ub
saknas. Se prot 29 vt 90.)

Fryksdals härad domprotokoll 1729 vt 132.

1/5 av 1/3 i Korterud som Lars Nilsson ibidem 1729 17/1 fått i byte av
Lars Persson i Gårdsjö mot 1/3 ur 2/3 av 1/3 i Gårdsjö. (2. och 3. ubsaknas).


Fryksdals härad domprotokoll 1729 vt 90.
Lars Persson i Gårdsjö påvisar att han såsom måg till hustru Kerstin Nilsdotter
bör för sin hustrus arvsrätt få enligt domen 1727 (ht 90) lösa av sin svärmors
halvbrors dotter Ingeborg Bryngelsdotter hälften av hennes hemmandel, dvs jord
för 5 d 20 öre smt uti 2/3 av 1/3 i Gårdsjö. Lars Nilsson bör dock få skälig
ersättning för kostnader han haft för lösen av Lars Perssons jord, varför lagfarten
för denne på 5 d 20 öre smt jord avstannar.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 vt 88.

3/9 av 1/6 i N. Ås, varav Lars Nilsson i Korterud ärvt 2/9 och den 3 ds (jan.)
köpt sin systers Gertrud Nilsdotters 1/9 för 37 d 18 2/3 öre smt, som han
utlagt för hennes skuld.


Fryksdals härad domprotokoll 1719 ht 29.
Lars Nilsson i Korterud visar med fastebrev av 1627 2/3, att hans svärmors
far sal. Jöns Nilsson genom köp och byte ägt hela Korterud, och begär
att Per Nilsson, som ej är arvinge efter Jöns Nilsson, skall visa lagafångsbevis
för den 1/3 i hemmanet han besitter. Per invänder att han ärvt lotten efter sin
far, som fått den av sin mor, Jöns syster Marit Nilsdotter, och fastän Jöns såsom
broder fått fasta i sitt namn har dock Marit och hennes efterkommande
besuttit denna systerdel i Korterud. Rätten anser ej Jöns Nilssons arvingar äga
rätt till denna lott. Lars och hans medarvingar vädjar till lagmansrätten.


Fryksdals härad domprotokoll 1715 ht 180.
3/10 av 2/3 i Korterud, som Lars och Jöns Nilssöner i Korterud köpt sistl.
26/3 till hälften var av sitt syskonbarn Per Nilsson i Ås och hans syskon
för 34 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1715 vt 63.
Fasta på 2/17 av 1/6 i N. Ås och 4/15 i Korterud för Lars Nilsson i Korterud
(1. ub 12 ht 132).

Fryksdals härad domprotokoll 1712 ht 132.
2/17 av 1/6 i N. Ås och 4/15 i Korterud vilka lotter Lars Nilsson i Korterud
1705 tillbytt sig av Nils Sonesson i Gårdsjö för vederlag i Gårdsjö.

Fryksdals härad domprotokoll 1706 vt 67.

Åborna i N. Ås upplåter Lars Nilsson i Korterud jord till en kåltäppa på
samägorna för det besvär han haft vid en rättegång.

Fryksdals härad domprotokoll 1706 vt 92.

1/27 i Gårdsjö som Nils Sonesson i Gårdsjö 1705 tillbytt sig av Lars
Nilsson i Korterud för sin arvejord i N. Ås.

Fryksdals härad domprotokoll 1706 vt 93.

2/17 av 1/6 i N. Ås som Lars Nilsson i Korterud 1705 tillbytt sig av
Nils Sonesson i Gårdsjö för sin hustrus Sigrid Nilsdotters jord i Gårdsjö.
(Vid 3. ub 1/27 av 1/6.)

Fryksdals härad domprotokoll 1701 vt 26.

Per Nilsson i Åsen och hans syskon tvistar med sin sal. fasters Ingeborg
Jönsdotters måg Lars Nilsson i Korterud om 20 rd som enligt ett fastebrev av
1682 ht 36) deras sal. farfar Jöns Nilsson i Korterud utlagt för hennes och
hennes mans Nils Nilssons köp av jord i Gårdsjö, vilket belopp käranden
anser att Lars bör återlägga, så att de kan få sin del därav efter farfadern. Lars
invänder att Jöns Nilsson dött för 29 år sedan och att kärandenas faster
förlikts med sina syskon om arvet, vilket bekräftas såväl av Gertrud Pålsdotter,
änka efter Lars Nilssons hustrus farbror Torbjörn Jönsson, som av Per Nilsson
i Korterud. Kärandenas far Nils Jönsson skall för sin del av nämnda 20 rd ha
fått ett par oxar. Ej eller har något anmärkts, när Lars hustru och hennes syster
vid 1691 ht 38 efter testamente av sin morbror Anders Jönsson tilldömts
20 rd. Käromålet ogillas.

Fryksdals härad domprotokoll 1700 vt 45.

Lars Nilsson i Korterud och Nils Sonesson i Gårdsjö skall enligt utslag 1697
2/10 på sin sal. svärmors Ingeborg Jönsdotters vägnar utfå 20 rd ur hennes
sal. broders Anders Jönssons lott i Korterud, om hennes övriga bröders barn
ej kan betala beloppet. Rätten utsätter viss ultima dag för betalningen.
----------------------------------------------------------------------------------------