Personakt Antavla
Nils Mattsson är mf mf fm ff (420)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.

Nils Mattsson

Far: 840 Mattes Halvardsson (~1655 - 1705)
Mor:841 Britta Björnsdotter

Född:omkring 1680
Död:  

Barn med 421 Kerstin Jonsdotter

Barn:
Mats Nilsson (1715 - 1772
Jon Nilsson (1716 - )
210 Olof Nilsson (1724 - 1806)

Noteringar


Barn
Mats Nilsson 1715-02-14-1772-04-20
Jon Nilsson 1716-11-24
Olof Nilsson 1724-01-09-1806-12-29
----------------------------------------------

Ur Fryksdals härads domböcker om Stenserud;

Fryksdals härad domprotokoll 1638 vt.
"Bengt i Stenserud, misstänkt för enfalt hor med löskonan Ingeborg,
tillhållande i Bada (Fryksände), skall vid nästa ting avlägga värjemålsed. För
Olof i Ribbenäs har Bengt sagt att han hellre svär bort sin själ än bekänner.
Bengts hustru avslöjar att han bett pigan att ej ange honom. (Renov. domb.)"
1638 vt

Fryksdals härad domprotokoll 1642 ht.

"Beträffande Ingeborg i Bada, som dömts för enfalt hor med gifte mannen
Bengt i Stenserud och som begått hor tre gånger tidigare, frågas om det varit
med gifta eller ogifta, varpå svaras att man endast känner till hennes lägersmål
med Anders Ingemarsson i Brotorp och Johan i Västerrottna, vilka då varit
ogifta. Ingeborg är beskylld för hor även med drängen Kristoffer Botolfsson,
vilket hon dock förnekar"
1642 ht

Fryksdals härad domprotokoll 1654 vt.
"Halvard Engelbrektsson i Stenserud och hans syskon har att fordra av Torsten
Olofsson i Hälserud och hans syster (systrar i renov. domb.) 10 mk smt
utöver de 10 mk som hans farmor Ingeborg Olofsdotter eller hennes man
Johan i Västerrottna uppburit på Hälserud enligt en år 1611 av kyrkoherden
herr Per Jonae skriven vittneshandling av Tol och Nils i Gunnerud, Lars i
Högebäcken och Pål i Skinnargården."
..."av Hans Johansson, Halvard Engelbrektsson och
Marit Johansdotter i Stenserud"...
1654 vt

Fryksdals härad domprotokoll 1661 vt.

"Fasta för Hans Bengtsson i N. Västerrottna på 1/8 ib. Han har 1/ köpt
av sin faster Börit Johansdotter i Stenserud hennes lott för 6 rd, 2/ köpt av
fastern Marit Johansdotter i Stenserud hennes lott för 4 rd, 3/ köpt av sitt
syskonebarn Halvard Engelbrektsson i Stenserud hans lott för 8 1/2 rd,
4/ köpt av sin farbroder Hans Johansson i Stenserud hans lott för 5 rd samt
5/ ärvt en lott efter sin fader Bengt Hansson (står Johan Hansson)"
1661 vt

Fryksdals härad domprotokoll 1674 ht.
"Fasta på Stenserud för fältväbeln Halvard Engelbrektssons änka Karin
Matsdotter. Hon och hennes sal. man har ärvt och köpt hemmanet men någon
tid lämnat det i pant till Torsten Björsson för 60 rd, vilka hon nu betalat."
1674 ht

Fryksdals härad domprotokoll 1683 vt.
" För försummad uppbördsstämma bötar följande vardera 3 mk till Sunne
kyrkobyggnad: ....Mats i Stenserud..."
1683 vt

Fryksdals härad domprotokoll 1686 ht.
"Lars Andersson i Stenserud ålägges att betala skuld till sin styvfader Erik
Eriksson i Björketorp (N. Ny)"
1686 ht

Fryksdals härad domprotokoll 1687 ht.
"Pigan Sara Matsdotter i Stenserud, som påstått sig ha haft samlag med
numera gifte Nils Jonsson i Sandviken, erkänner att hon ljugit. Eftersom hon
är fattig och dessutom har sin skröpliga moder att försörja, slipper hon böter
men stoppas i häkte över natten."
1687 ht

Fryksdals härad domprotokoll 1695 ht.
"Mats Halvardsson i Stenserud försöker återvinna en odlingstomt, som
hans moder Karin Matsdotter upplåtit till sin svåger Lars Andersson men som
Mats påstår sig ha arvsrätt till efter sin fader. Lars Andersson bestrider och
uppger att Karin Matsdotter äger del i jorden och därför haft rätt att överlåta
den till honom. Målet uppskjutes."
1695 ht

Fryksdals härad domprotokoll 1696 vt.

"Änkan Karin Matsdotter i Stenserud har 1686 överenskommit med Lars
Andersson ib, att denne skulle med 10 rd återlösa från Erik Månsson i Åras en
äng till henne i Stenserud och därför få hemvist i Stenserud. Karins son Mats
Halvardsson har nu återbetalat pengarna till Lars, men denne får dock bo kvar
ytterligare två år"
1696 vt