Personakt
Halsten Jönsson är mf mm mm mm f (894)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Halsten Jönsson

Far:    
Mor:    

Född: omkring 1637
Död:omkring 1722

Barn med 895 Karin Olofsdotter (~1655 - ~1708)

Barn:
447 Annika Halstensdotter (1681 - 1742)

Noteringar-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:1 Husförhör 1708 - 1717 Sida: 7
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:2 Husförhör 1722 - 1728 Sida: 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1684 vt 39.
Profossen Nils Jönsson i Åmberg och hans bröder Per Jönsson i Ivarsbjörke,
Halsten Jönsson i By och Jön Jönsson i Askerud tvistar med korpralen Markus
Olofsson, Per Nilsson, Per Olofsson, Bengt Eriksson, Gabriel Larsson, Torsten
Ivarsson och Olof Nilsson i Ivarsbjörke om kvaren och kvarnställen.

Fryksdals härad domprotokoll 1692 vt 56.
3/19 i By (S) för Halsten Jönsson ib. Av 2/16 har han 1/ eget arv,
2/ löst från brodern Jöns Jönsson i Askerud hans lott för 28 rd,
3/ löst från systern Ingeborg Jönsdotter i By hennes lott för 13 rd,
4/ löst från systern Gertrud Jönsdotter i By hennes lott för 13 rd. Och
1/16 har han löst från syskonebarnen för 8 rd till Per Olofsson i Vänsviken,
4 rd 2 mk till Sigrid Olofsdotter i Stora Ladbråten samt 4 rd till Ivar i S. Såneby
för hans del. Dessutom äger Lars Olofsson i Sundstorp en del däri för 8 rd,
vilken Halstens svärfader Olof Olofsson i Ås ämnar inbyta mot sin jord i
Sundstorp.

Fryksdals härad domprotokoll 1720 vt 24.

Halsten Jönsson i By testameterar för skötsel sin jord 3/16 i By till mågen
Bengt Jönsson, so efter Halstens död får utlösa de andra barnen, varvid
bör beaktas vad som påkostats Halstens son Brynte, så att hans barn ej
fordrar någon besittning i By framför Bengt.

Fryksdals härad domprotokoll 1722 ht 58.

I tvisten mellan Östmark å ena sidan och Rådom och Sörmark å andra om
ängar som Östmark åbor försöker att återvinna, inställer sig på kärandesidan
Olof Johansson, Jon Halstensson och Per Jonsson i Östmark och för
svarandena Erik Nilsson och Nils Jönsson i Rådom samt Erik Jonsson och
Nils Olofsson i Sörmark. Syn har förättats i maj (22 syn 5). Svarandena har
nu ytterligare till vittne Halsten Jönsson i By (S 85 år), vilket för 50 år sedan
kommit i tjänst i Rådom och varit där i 18 års tid. Kärandena anser att eftersom
ängarna ligger inom Östmark rår, bör det åligga svarandena att bevisa laga
fång, men rätten finner urminnes hävd föreligga och tilldömer svarandena
området. Östmark åbor vädjar till lagmanrätten.