Personakt Antavla
Pål Torstensson är mm mm fm ff mf (2002)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Pål Torstensson

Far:4004 Torsten (~1600 - )
Mor:4005 Ingeborg Halvardsdotter (~1600 - )

Född:1627
Död:1702 Lysvik Öjenäs (S)

Barn med 2003 Elin Nilsdotter (1636 - 1710)

Barn:
1001 Kerstin Pålsdotter (~1685 - )
Karin Pålsdotter
Gertrud Pålsdotter (- <1734)
Håkan Pålsson
Torsten Pålsson
Olof Pålsson
Jöns Pålsson
Nils Pålsson

Noteringar


Källa:
Död
Se: AD Online: Värmland Lysvik C:1 Död & begravningsbok 1692 - 1721 Sida: 287


Fryksdals härad domprotokoll 1668 vt10.
Jon Håkansson i Öjenäs och hans hustru Marit Olofsdotter testamenterar
för skötsel hennes del i Öjenäs, "allenast 1/8 sedan 1/5 aftagen", till Pål
Torstensson i Björke. Hennes brorson Nils Eriksson och systersonen Per
Månsson erbjuder sig att ta hand om paret, men Marit säger sig inte lita på
dem, dels eftersom de ej bor i Öjenäs, dels eftersom de ej är snälla mot henne.

Fryksdals härad domprotokoll 1672 vt 17.

Barnlösa kvinnan Marit Olofsdotter i Öjenäs, änka efter Jon Håkansson,
har 1668 (vt 10) testamenterat sin jord 1/8 ib på 1/5 när till Pål Torstensson
i Björke och hans hustru Elin Nilsdotter. Hon lämnar dem nu även lösöret

Fryksdals härad domprotokoll 1681 vt 22.
Nils Eriksson i Öjenäs besvärar sig över sin sal. faster Marit Olofsdotters
testamente, som lämnar hennes jord till oskyld man. Pål Torstensson visar
dock med domstolsutslag av 1668 (vt 10) och (1672 vt 17), att testamentet
är lagfäst.

Fryksdals härad domprotokoll 1689 ht 72.
1/8 av 2/7 i Ransby, som Pål Torstensson i Öjenäs köpt av sin svärmoder
hustrun Kerstin Jönsdotter i Ivarsbjörke för 16 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1691 vt 80.
1/6 i Svineberg på 1/48 när av Pål Bengtsson ib. Dessutom uppbjuder
han jord i Gunnarsby som han löst 1/ av Håkan Nilssons i Östanbjörke hustru
för 3 rd, 2/ av Anders i Östanbjörke för 5 rd, 3/ av Pål Torstensson i Öjenäs
för 5 d, 4/ av Marit i Skogsberg för 2 1/2 rd, 5/ av Jöns Eriksson i Kymstad
för 2 1/2 rd och 6/av Lars Larssoni Spelnäs hustru för 7 1/2 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1691 ht 89.
Efter ansökan av Pål Torstensson Öjenäs skall utredas om det av hans
grannar begärda storbytet kan beviljas.

Fryksdals härad domprotokoll 1692 ht 66.
Fasta för Pål Torstensson i Öjenäs på 1/8 av 2/7 i Ransby Lysvik, som han
1685 fått av sin svärmoder Kerstin Jönsdotter i i Björke i stället för de 16 rd
han fått för sin jord i Svineberg och inlagt i Björke. Nils Jonsson i Bössviken
och Måns Nilsson i Bonäs på sina hustrurs vägnar samt Per Olofsson,
Nils Nilsson, Olof Nilsson och Ivar Nilsson i Björke för nu sak mot sin svåger
Pål Torsensson om sin fäderne 1/4 i Björke och mödernet nämnda 1/8 av
2/7 i Ransby. Pål får behålla jorden i Ransby och utlöses från Björke.
(1. ut 89 ht 72.)

Fryksdals härad domprotokoll 1693 vt 51.
Pål Torstensson i Öjenäs och Anders Johansson i Kårud har misstänkts för
skogsbranden på Ränneråsen, men fjärdingsmannen Sven Jönsson i
Borgeby , Olof Jonsson i Torsby soldaten Lars Halvardsson i Åsegård och
Olof Andersson i Strandvik betygar att elden ej kommit från deras fallhygge.
Eftersom ingen viss man kan fällas för branden, utdömes sockenbot av
Sunne socken.

Fryksdals härad domprotokoll 1695 ht 44.
Håkan Nilsson i Östanbjörke skall betala skuld till Pål Torstensson i Öjenäs.
Denna fordrar ersättning ur barnens jord för säd som Håkans sal. hustru
lånat för många år sen.

Fryksdals härad domprotokoll 1696 vt 56.
Pål Torstensson i Öjenäs krav på betalning för en lånad oxe av Olof Persson
i Ivarsbjörke arvingar ogillas, eftersom alltför lång tid förflutit, nämligen några
och tjugo år.

Fryksdals härad domprotokoll 1699 vt 54.

Pål Totstensson i Öjenäs intecknar sin fordran av år 1685 hos brodern Anders
Torstenssons i Östanbjörke arvingar på 56 rd, för vilket belopp Påls jord
skulle lösas

Fryksdals härad domprotokoll 1700 vt 103.

Olof Eriksson i Östanbjörke lotter i 1/16 i Ivarsbjörke och hans sal. svärfaders
Anders Torstenssons jord i Östanbjörke uppbjudes av farbrodern Pål
Torstensson i Öjenäs för fodran om 56 rd hos dennes broder Anders
Torstenssons arvingar enligt skuldsedel från år 1685.

Fryksdals härad domprotokoll 1703 vt 2.

Änkan och barnen efter Pål Torstensson i Öjenäs ansöker om fasta på deras
farbrors sal. Anders Torstenssons lott i Östanbjörke och hans måg Olof
Erikssons jord i Ivarsbjörke, vilka lotter uppbjudits för skuld på 56 rd, men
lotterna måste först värderas. (1 ub 1700 vt 103)

Fryksdals härad domprotokoll 1703 ht 109.

Fast för sal. Pål Torsenssons arvingar i Öjenäs på jord för 46 rd 22 ½ öre smt,
som som tillkommer dem i Påls brors sal. Anders Totstenssons barns 5/16 i
Östanbjörke. (1. ub 1700 vt 103)

Fryksdals härad domprotokoll 1733 ht 91.

Mellan Torsten Pålsson i Öjenäs, Olof Olofsson i Ransby, Gustaf Bengtsson
i Gällserud, Nils Pålsson i Rådom, Håkan Pålsson i Västanvik, och Olof
Pålsson i V. Berga samt deras medarvingar skall man dela den fasta egendom
de ärvt i Gällserud, Ransby, Öjenäs och Östanbjörke efter sina föräldrar resp.
svärföräldrar Pål Torstensson och Elin Nilsdotter.

Fryksdals härad domprotokoll 1733 ht 92.

Anders Torstenssons i Östanbjörke arvingar få återlösa den jord i Östanbjörke
som deras far bortpantat till sin bror Pål Torstensson. Lotten har enligt utslag
1703 (vt 2) överlåtits till Pål för skuld på 56 rd men 1703 värderats till endast
46 rd 22 ½ öre smt. Eftersom Pål 1703 (ht 109) fått fasta på lotten kan
kärandena ej längre äga rätt att återlösa den.


Dokument

Pål Torstensson död 1702 Öjenäs Lysvik, Värmland.