Personakt Antavla
Nils Bondesson är ff mf mm ff (300)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Nils Bondesson

Far:600 Bonde Nilsson (- 1697)
Mor:601 Britta Ingmarsdotter (1660 - 1711)

Född:1683
Död:1768-10-16 Västra Ämtervik Bråten (S)

Äktenskap med 301 Karin Nilsdotter (1690 - 1768)

Vigsel:1717-06-11 Västra Ämtervik (S)1717 D 11 Junü blefvo sammanwigda af Hr Olof Morell å 3 gångers
lysningar som skiedde d 12, 19 Maji och D 2 Junü, Nils Bondesson i
Bråten och Karin Nilsdotter i Folkerudsgården, han gaf sin brud i
morgongåfwa 16 lod Silfwer.

Barn:
150 Bonde Nilsson (1718 - 1773)
Britta Nilsdotter (1720 - )
Nils Nilsson (1722 - )
Jon Nilsson (1725 - )
Olof Nilsson (1733 - )

NoteringarVigsel mellan Nils Bondesson och Karin Nilsdotter 11-06-1717 i Västra Ämtervik, Värmland.
Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Lysning- & vigselbok 1690 - 1769 Sida: 37
Död Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Död- & begravningsbok 1690 - 1769 Sida: 297
-------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1698 vt 134.
1/3 av Bråten (VE), varav Pål Nilsson och hans farbrors Jöns Pålssons
arvingar 1/ 1698 köpt av sina syskonebarn Erik Olofsson i Svenneby,
Karin Olofsdotter i Grinnemo, Nils Halstensson i Torsby, Jöns Jonsson i
Kollerud och Jöns Torstensson i Uddheden 1/3 av deras moders Ingeborg
Jönsdotters lott 1/21 i Bråten för 12 2/3 rd och 8 öre smt,
2/ 1698 köpt av hennes Marit Jönsdotter 1/3 av hennes lott (1/21 i Bråten)
för 8 rd, 3/ tillsammans ärvt 2/7 av 1/3 i Bråten.

Fryksdals härad domprotokoll 1698 vt 135.
1/3 av Bråten, varav Bonde Nilssons arvingar ib 1/ 1698 köpt 1/3 av
sin farfars systers Ingeborg Jönsdotters lott (1/21 i Bråten) för 12 2/3 rd,
2/ 1698 löst 1/3 av hennes systers Marit Jönsdotters lott för 8 rd,
3/ ärvt efter sin fader Bonde Nilsson 1/7 av 1/3 ib. Med förbehåll av
1/7 i 1/3 ib som tillhör deras fastrar Ingeborg och Karin Nilsdöttrar.

Fryksdals härad domprotokoll 1698 vt 136.
1/3 av Bråten, varav Johan Nilsson ib 1/ 1698 inbytt 1/7 ib från Sven
Johansson i Hensgård för sin hustrus Karin Andersdotters jord i Kisterud och
mellangift 18 1/2 rd, 2/ 1698 köpt av sin mosters Ingeborg Jönsdotters barn
Erik Olofssons Svenneby, Karin Olofsdotter i Grinnemo, Nils Halstensson i
Torsby, Jöns Jonsson i Kollerud och Jöns Torstensson i Uddheden 1/3 av
hennes lott för 12 1/2 rd och 9 öre smt, 3/ 1698 löst 1/3 av sin mosters
Marit Jönsdotters lott för 8 rd och 4/ tillsammans med syskonen ärvt 1/7
ib, vilkas rätt förbehlles dem.

Fryksdals härad domprotokoll 1700 ht 63.
Fasta för Bonde Nilssons arvingar samt Pål Nilssons och Johan Nilsson
på hemmanet Bråten. (1. ub 98vt 134, 135 och 136.)

Fryksdals härad domprotokoll 1709 vt 103.
1/4 av 1/3 i Bråten (VE) som Bonde Nilssons och Olof Olofssons barn
ibidem fått för skötsel av gamla pigan Karin Nilsdotter i testamentet 1706
och strax före hennes död i augusti 1708, enligt vittnesmål av bl a änkan
Karin Andersdotter i Bråten. (2. och 3. ub saknas.)

Fryksdals härad domprotokoll 1709 ht 64.
Gamla pigan Karin Nilsdotter har testamenterat sin 1/4 av 1/3 i Bråten till
sin brors sal. Bonde Nilssons barn och hans hustrus senare barn med Olof
Olofsson i Bråten (1. ub 09vt 103). Pigans syster Ingeborg Nilsdotter och
hennes man Jon Ingemarsson i Hensgård ärver dock 1/3 av lotten. men
för skötseln har brorsbarnen rätt till 6 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1719 ht 181.
1/9 i Bråten (VE), som Nils Bondesson och hans svåger Nils Johansson på
egna och övriga Bonde Nilssons arvingars vägnar den 20 ds (sept.) tillbytt
sig av Lars och Olof Jonssöner i Hensgård gör 1/3 v 1/15 i Hensgård och
mellangift 16 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1721 ht 2.
Fasta på 1/9 i Bråten (VE) för Bonde Nilssons arvingar. (1. ub 19ht 181)


Fryksdals härad domprotokoll 1731 vt 119.

2/7 av 4/5 och 2/9 ur 1/5 av 1/3 i Bråten som Nils Bondesson i Bråten
köpt sistlidne 19/9 av sina systrar Karin Bondesson i Hälserud ocg Gertrud
Bondesdotter i Toltan för 13 ½ rd 5 öre smt till dem var. (Ej 2. och 3. ub)

Fryksdals härad domprotokoll 1731 ht 197.
4/5 uti 1/7 ur 2/3 av 1/3 jämte 4/5 4/5 uti 1/9 ur 1/5 av 1/3 samt 4/5 uti 1/7
ur 2/3 av 1/3 och 4/5 uti 1/9 ur 1/5 av 1/3 i Bråten (VE), varav Nils
Bondessoni Bråten 1730 19/9 köpt hälften av sin syster Karin Bondedotter och
hennes man Jon Jonsson i Hälserud för 27 rd 9 öre smt och samma dag dag
den andra hälften av systern Gertrud Bondesdotter och hennes man Pål Nilsson
i Toltan (Brunskog) för 27 rd 9 öre smt.

Fryksdals härad domprotokoll 1733 ht 15.
Fasta på 4/5 av 1/7 ur 2/3 av 1/3 jämte 4/5 av 1/9 ur 1/5 av 1/3 samt
4/5 av 1/7 ur 2/3 jämte 4/5 av 1/9 ur 1/5 av 1/3 i Bråten för Nils Bondesson,
som köpt hälften därav av syster Karin Bondesdotter i Hälserud och hälften
av Gertrud Bondesdotter i Toltakan (Brunskog). (1. ub 31 ht 197)

Fryksdals härad domprotokoll 1743 ht 113.
Beviljas Nils Johansson, Nils Bondesson och Måns Persson i Bråten laga
jämkning i alla hemmanets ägor.

Fryksdals härad domprotokoll 1746 vt 112.
2/9 av 1/5 i Bråten (VE), som Nils Bondesson i Bråten köpt 1742 10/10 av
Olof Olofson i Trotakan (Arvika) för 11 rd. (Vittnen Jon Arnesson och Nils
Nilsson i Nordal.)

Fryksdals härad domprotokoll 1746 ht 186.
1/14 av 4/5 ur 1/3 i Bråten jämte 1/18 av 1/5 ur 1/3 ibidem, som Johan, Nils
och Britta Nilsbarn i Bråten och Jon Nilsson i Aplung köpt 1746 27/9 av Nils
Bondesson i Bråten för 17 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1746 ht 187.
1/7 av 4/5 ur 1/3 i Bråten samt 1/9 av 1/ ur 1/3 ibidem, som Nils Bondesson
och hans hustru Karin Nilsdotter i Bråten tillbytt sig 1744 31/3 av Ingeborg
Bondesdotter i Folkesgården mot 1/5 av 8/9 på 1/40 när ur 1/6 i
Folkesgården och mellangift 31 rd 16 öre smt.


Fryksdals härad domprotokoll 1746 ht 188.

1/14 av 4/5 ur 1/3 i Bråten jämte 1/18 av 1/5 ur 1/3 ibidem, som Nils
Bondesson i Bråten köpt 1746 27/9 Olof Larsson i Skog (Brunskog) och Måns
Larsson i Skog och deras systrar Marit och Karin Larsdöttrar för 17 rd.
(Vittne bl a Nils Nilsson i Skog.)

Fryksdals härad domprotokoll 1748 vt 257.
Fasta för Nils Bondesson i Bråten( VE) på 2/9 av 1/5 i Bråten, som han 1742
10/10 köpt av Olof Olofsson i Trotakan (Arvika) för 11 rd. (1. ub 46vt 112)

Fryksdals härad domprotokoll 1749 vt 212.
Fasta för Nils Bondesson i Bråten på 1/14 av 4/5 ur 1/3 samt 1/18 av 1/5 ur
1/3 i Bråten, som han köpt 1746 17/9 för 17 rd av Måns Larsson i Skog och
hans systrar Marit ch Karin Larsdöttrar samt Olof Larsson i Skog (Brunskog).
(1. ut 46ht 188)

Fryksdals härad domprotokoll 1749 vt 213.
Fasta för Nils Bondesson och hans hustru Karin Nilsdotter i Bråten på 1/7 av
4/5 ur 1/3 samt 1/9 av 1/5 ur 1/3 i Bråten, som de tillbytt sig 1744 31/3 av
Ingeborg Bondesdotter i Folkesgården mot 1/5 av 8/9, på1/40 när, ur 1/6 i
Folkesgården och mellangift 31 d 16 öre smt. (1. ut 46ht 187)

Fryksdals härad domprotokoll 1749 vt 225.

Fasta för Johan, Nils och Britta Nilsbarn i Bråten samt Johan Nilsson i Aplung
på 1/14 av 4/5 ur 1/3 samt 1/1/18 av 1/5 ur 1/3 i Bråten, som de köpt 1746
27/9 av Nils Bondesson i Bråten för 17 rd. (1. ub 46ht 186)


Dokument

Vigsel mellan Nils Bondesson och Karin Nilsdotter 11-06-1717 i Västra Ämtervik, Värmland.
Nils Bondesson dog 16-10-1768 i Bråten Västra Ämtervik, Värmland.