Personakt Antavla
Per Persson är mf mf mf fm ff och mf mf mf mf ff och mm mm mm mf mf f
och mm mm mm mm ff f (1700) till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.

Per Persson

Far:3400 Per Nilsson
Mor:3401 Larsdotter

Född:omkring 1620 Sunne Thorsby (S)
Bosatt:Sunne Thorsby (S)
Död:Sunne Thorsby (S)

Barn med 1701 Karin (- <1672)

Barn:
850 Per Persson (1659 - 1737)
Kerstin Persdotter (~1664 - 1743)
Ingegerd Persdotter (~1665 - )

Noteringar


Källor:
Dubbelbröllop med två syskonpar!
Kerstin Persdotter Gift 1692-06-19 med Per Bondesson Tonerud
Ingegerd Persdotter Gift 1692-06-19 med Sven Bondesson Tonerud

Utdrag ur Fryksdals härads domböcker
------------------------------------------------------------------------
Fryksdals härad domprotokoll 1672 ht 9.
Fasta för Per Persson i Torsby på 1/4 ib. Han har ärvt 2/3 därav efter
sin fader Per Nilsson i Torsby och tillbytt sig 1/3 av sal. hustru Karin i By
för sin arvejord i By jämte 3 1/2 rd "som han ägt tillsammans med sin mor-
bror sal. Björn i By".

Fryksdals härad domprotokoll 1682 ht 38.

Vid undersökning har konstaterats att Borgebykarlarnas fallhygge skett
på Gunnarsbys ägor. Torsbyboma Per Persson, Erik Olofsson, Per Eriksson,
Lars Olofsson, Anders Andersson, Olof Jonsson och Per Persson d. y. bötfälls
för att de försökt lägga beslag på fallsäden.

Fryksdals härad domprotokoll 1690 vt 22.
Per Persson och brorsonen Per Bryngelsson i Torsby yrkar att få vardera
komma till lika besittning med Per Perssons systerson Olof Jonsson i 1/4 av
Torsby, där Olof äger hälften och Per tillsammans med brorsonen den andra
hälften. Rätten finner att de bör äga 1/3 var i 1/4-en.

Fryksdals härad domprotokoll 1667 ht 26.
för By Olof Nilsson,Jöns Nilsson, Per Björnsson, Göran Klemetsson och
Ivar Persson
---------------------------------------------------------------------------------------------------