Personakt
Ernest Höffner är mm ff mm mm fm m (3707)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Maria Rackow

Far:  
Mor:  

Född:  
Död:1690 Fryksände Prästbol (S)

Barn med 3706 Ernest Höffner (- 1676)

Barn:
1853 Elisabet Ernestdotter Höffner
Katarina Ernestdotter Höffner (- 1686)
Ernst Höffner
Mårten Höffner
Kristian Höffner

Noteringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1675 vt 23.

Kristian Höffner har på sin moders hustrun Maria Rackows i Prästbol vägnar
instämt Klemet Bengtsson i Utterbyn för åverkan på Prästbols ägor. Klemet
bötfälls och skall ersätta skadan

Fryksdals härad domprotokoll 1683 vt 43.
Kyrkoherden Johannes Iser begär att i domboken inskrives överenskommelse
om gränsen mellan Röbjörkeby och Prästbol. Prästbol innehas av Ernst
Höffners änka Maria Rackow men återgår efter hennes död till präststom.

Fryksdals härad domprotokoll 1683 ht 12.
Röbjörkebyborna Olof Halvardsson, Måns Olofsson och Erik Börjesson vill få
gränsen mot Prästbol fastslagen enligt synegång 1681 och åberopar vittnesmål
av gamle Per i Önnerud. De anser Jon i Rådom ha lämnat felaktig uppgift till
Johan Iser om förlikning. Det nämnes att löjtnanten Ernest Höffners änka
innehar Prästbol på livstids frihet.

Fryksdals härad domprotokoll 1684 vt 8.

Rustmästaren Mårten Höffner i Prästbol förnekar lönskaläge med sin moders
f.d. tjänstepiga Lisbeta Mickelsdotter, som fått barn och nu håller sig undan.
Målet uppskjutes tills flickan anträffats.

Fryksdals härad domprotokoll 1684 ht 1.
Rustmästaren Mårten Höffner i Prästbol och hans moders Maria Rackows
tjänstepiga Lisbeta Mickelsdotter bötar vardera 40 mk för lönskaläge, för
Lisbetas del andra resan. Mårten skall betala till barnaföda.

Fryksdals härad domprotokoll 1688 vt 18.
Avkortningsrannsakning: Livstids frihets hemman:
1/ Rådom (S), löjtnanten Ernest Höffners änka Maria Rackow uppbär räntan.
2/ Stommen (F), brukas av samma Maria Rackow.
-----------------------------------------------------------------------------------------------