Personakt Antavla
Erik Olofsson är mm ff mm mm ff f (3704)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Erik Olofsson

Far:7408 Olof
Mor:  

Född: 
Död: omkring 1660

Äktenskap med 3705 Ingeborg Halstensdotter

Barn:
Per Eriksson (1638 - 1718)
Halsten Eriksson (1647 - 1728)
Ingeborg Eriksdotter (~1654 - ~1699)
1852 Nils Eriksson
Olof Eriksson (- <1690)

NoteringarKällor:
Fryksdals härad domprotokoll 1634 vt 1.

Till gästgivare i häradet utses Ivar och Per Olofsson i Björke, Erik i Öjenäs,
Olof i Oleby, Nils Jönsson i Överbyn, Måns i Bävik, Håkan och Lars i Aplung,
Olof i Ås (ÖE) samt Per och Olof i Torsby (S).

Fryksdals härad domprotokoll 1634 vt 40.
Hustrun Marit i Öjenäs påtalar att hennes måg Arvid Månsson på eget bevåg
sålt hennes arvejord 1/5 i Öjenäs till Olof ib. Olofs barn skall återställa
Marit jorden och får söka sina pengar åter av Arvid eller hans arvingar.
Marit upplåter nu sin jord till brorsonen Erik Olofsson i Öjenäs för skötsel.

Fryksdals härad domprotokoll 1639 ht 27.
Olof Månsson i Berga bötfälls för övervåld mot Jöns i Ransby och Erik i Öjenäs
när dessa varit utsända att räkna säd.

Fryksdals härad domprotokoll 1639 ht 28.
Som tillsyningsmän att hålla uppsikt över resande och granska deras pass
utses Benal i Överbyn, Nils Jonsson och Per Olofsson i Vadje, Jon Eriksson i
Millmark, Björn i Östmark och Jöns ib samt Nils i Sörmark. Till hjälpare får de
Jöns i Ransby, Olof i V Berga, Erik i Öjenäs, Håkan och Erik i Grinnemo
samt Nils Andersson i Forsnäs.

Fryksdals härad domprotokoll 1646 ht 2.
Som pantkarlar utses Lars i Hensgård, Torbjörn i Humlen, Bengt i Stavik och
Bengt i Örbäck, Bengt i Askerud, Tore ib, Björn i Hån, Erik i Hälleberg,
Håkan i Grinnemo och Elof i Bråne, Jöns i Ransby och Erik i Öjenäs, Olof i
Torsby, Halvard i Oleby, Per i Vadjetorp och Per i Åsteby.

Fryksdals härad domprotokoll 1652 ht 23.
Fasta för Elof Olofsson på ½ Åna på 1/6 när. Han har köpt
1/ av Halvard Nilsson på Gräsmarken hans hustrus del för en
oxe, en ko och 3 rd,
2/ av Karin Olofsdotter i Lilltorp hennes del för 9 rd,
3/ av Karin Gunnarsdotter hennes del för 12 rd,
4/ av Erik Olofsson i Öjenäs hans del för 12 rd,
5/ av Olof Persson i Berga och hans medarvingar deras del för 7 rd,
6/ av Elin Olofsdotter i Skäggegård hennes del för 6 rd,
7/ av Ingrid Olofsdotter i Backa hennes del för 6 rd,
8/ av Sigrid Olofsdotter i Tosseberg hennes del för 6 rd,
9/ av Olof Olofsson i Ingeborgjorden och Per Björnsson i Ransby deras
bördsrätt för 2 liar resp. 1 skäppa råg,
10/ av Nils Larsson, Håkan Håkansson, Olof Olofsson och Olof Tolsson i
Ingeborgjorden ett kvarnställe för 5 rd,
11/ av Finn Eriksson i Lilltorp hans del i en ängsbråte i Åna för ½
Lilltorp på 1/6 när.
12/ Elofs hustru Karin Olofsdotter har ärvt en systerdel.

Fryksdals härad domprotokoll 1672 ht 57.
Fasta för hustrun Ingeborg Halstensdotter i Öjenäs och hennes barn på 4/5 ib.
Hennes förre man Erik Olofsson har dels ärvt efter sina föräldrar och efter
brodern Anders Olofsson, dels löst från syskonen. Hennes senare man Måns
Persson har betalat en del av köpeskillingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------