Personakt
Bengt Jönsson är mf mm mm mf (446)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Bengt Jönsson

Far:    
Mor:    

Född:1681 N. Bråne Sunne (S)
Död:1741-05-16 Sunne By (S)
Begravd:1741-05-24 Sunne (S)

Äktenskap med 447 Annika Halstensdotter (1681 - 1742)

Vigsel:1704-06-17 Sunne (S)

Barn:
223 Karin Bengtsdotter (1724 - 1806)

Noteringar


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:1 Husförhör 1708 - 1717 Sida: 7
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:2 Husförhör 1722 - 1728 Sida: 9
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:3 Husförhör 1729 - 1735 Sida: 10
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:4 Husförhör 1735 - 1740 Sida: 10
Se: AD Online: Värmland Sunne By AI:5 Husförhör 1741 - 1746 Sida: 12
Död Se: AD Online: Värmland Sunne C:4 Dödbok 1737 - 1744 Sida: 349

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1720 vt 24.

Halsten Jönsson i By testameterar för skötsel sin jord 3/16 i By till mågen
Bengt Jönsson, so efter Halstens död får utlösa de andra barnen, varvid
bör beaktas vad som påkostats Halstens son Brynte, så att hans barn ej
fordrar någon besittning i By framför Bengt.

Fryksdals härad domprotokoll 1730 vt 77.
Bengt Jönsson och Per Nilsson i By skall hålla halva gärdsgården mot grannen
Jon Eriksson så långt parterna har sina åkrar liggande intill varandra.

Fryksdals härad domprotokoll 1731 vt 70.
Jon Eriksson i By har vid den senaste åkerdelningen mellan honom och
grannarna Bengt Jönsson och Per Nilsson fått oröjt land för 2 skäppeland odlad
jord. Denna värderas till 4 d smt, för vilket de skall ersätta honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1734 vt 26.
Olof Halstensson och hans hustru Dordi Nilsdotter i By har sistlidne 20/1 för
skötsel testamenterat Olofs svåger Bengt Jönsson och systern Annika
Halstensdotter 2/7 av 5/24 i By all sin lösegendom.

Fryksdals härad domprotokoll 1734 vt 65
.
Halsten Jönsson i By har 1720 (vt 24) för skötsel lovat sin måg Bengt Jönsson
att Halstens död få besitta hans jord 1 ½ åttondedel i By. Halstens sonhustrus
andre man Per Nilsson yrkar att utfå de 2/7 av denna lott, som hans hustru
äger genom bakarv efter sin avlidne son Jöns Bryntesson, Halstens sonson.
Större delen av Halstens egendom har dock varit avlinge som han ägt rätt att ge
bort, och dessutom har testamentet ej klandrats inom laga tid, vartill kommer att
Bengt haft stort besvär för sin svärfader, som blev 103 år gammal. Pers hustru
bör således liksom övriga i sterbhuset ta lösen för sin del.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 vt 135.

Gertrud Andersdotter i By har tagit lösen av Bengt Jönsson i By för 2/7 av
3/16 i B. Hans svägerska Karin Halstensdotter och hennes syster Marit
Halstensdotters i Maggeby son Anders Jonsson yrkar nu att få lösa var sin 1/5
av nämnda 2/7, vilka sålts för 40 rd och vilka Gertrud kommit att äga genom
bakarv efter deras brorson Jöns Bryntesson. Kärandena vill dessutom äga vad
de ärvt i By, utan hinder av faderns testamente av 1720 28/6 till Bengt. Denna
vill dock njuta testamentet till godo, eftersom han och hustrun för besväret med
svärföräldrarna, av vilka fadern blev 103 år, ej på att motparten får äga vad de
själv ärvt, /7 av nämnda 3/16. Resten får han behålla.

Fryksdals härad domprotokoll 1737 ht 67.
Bengt Jönsson och hans hustru Annika Halstensdotter i By har för skötsel
fått i testamente av Annikas bror Olof Halstensson och hans hustru Dordi
Nilsdotter i By deras lösa och fasta egendom, den senare 2/7 av 5/24 i By.
Systern Karin Halstensdotters man Jöns Svensson i Ulvsby och den den andra
systern Marit Halstensdotters son Anders Jonsson i By påstår att jorden varit
Olofs arvejord, varför testamentet ej bör gälla den fasta egendomen. Rätten
finner att de äger rätt att utfå sina andelar av arvejorden, men först sedan Olofs
hustru Dordi dött, och vad Bengt påkostat dem utöver vad han erhållit bör
ersättas av kärandena.

Fryksdals härad domprotokoll 1738 ht 97.
Karin Halstensdotter i Ulvsby och Anders Jonsson i By överenskommer med
Bengt Jönsson i By, att denne skall lämna Anders hans arv i By efter sina
föräldrar och morbrodern mot att han får 3 rd av Anders och Karins tillåtelse att
bruka hennes jord i By tills hon själv behöver den.

Fryksdals härad domprotokoll 1740 vt 37A.
Hustru Annika Halstensdotter i By söker ändring i det avtal hennes man
Bengt Jönsson i By ingått 1738 (ht97) med Anders Jonsson i By och Karin
Halstensdotter i Ulvsby angående deras arvslotter i By, vilket avtal Annika
ej godkänt. Rätten kan dock ej finna att Bengt därigenom förfördelat sin
hustru eller ej haft rätt att såsom hennes målsman ingå avtalet. Det testamente
som Annika åberopar till bevis har tidigare såsom stridande mot lag ogillats av
rätten. Nämnda avtal har dessutom mest rört å ena sidan vad som skulle
betalas för vad Bengt utlagt för jordlösen i By och andra vad Bengt borde
betala för att han innehaft deras lotter i By. Annikas käromål ogillas, men rätten
finner att den rätt hustru Dordi Nilsdotter erhållit av sin man Olof Olofsson i By
ej må inbegripas i nämnda avtal.  Några historiska händelser under Bengt´s vandring på jorden 1681 - 1741.

1682: Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685: Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687: Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696: Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699: Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700: Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701: Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
1704: Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707: Ramlösa Hälsobrunn invigs till ära för Karl XII på hans 25-årsdag.
1712: Man går tillbaka till julianska kalendern. Februari har 30 dagar detta år.
1714: Daniel Gabriel Fahrenheit uppfinner kvicksilvertermometern.
1718: Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge, 36 år gammal.
1719: Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1721: Freden i Nystad och slutet på Sveriges stormaktstid.
1725: Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1728: Upptäcksresaren James Cook föds i England.
1729: Spanien och Strobritannien sluter fred i Sevilla.
1730: Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna.
1731: Daniel Defoe, författaren till Robinson Crusoe, dör 71 år gammal.
1735: Carl von Linné ger ut sin bok Systema naturae.
1739: Vetenskapsakademin grundas.
1740: Carl Michael Bellman föds i Stockholm den 4 februari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------