Personakt Antavla
Knut Larsson är ff fm mm mf ff f (2288)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Knut Larsson

Far:4576 Lars Bryngelsson (~1600 - )
Mor:  

Född:omkring 1625
Död:omkring 1684

Barn med 2289 Larsdotter (~1625 - ~1668)

Barn:
Ingmar Knutsson (1646 - 1726)
1144 Jöns Knutsson (~1660 - )
Dordi Knutsdotter
Britta Knutsdotter
Nils Knutsson
Pål Knutsson

Barn med Marit Persdotter

Barn:
Per Knutsdotter
Måns Knutsson (- ~1724)
Karin Knutsdotter

Noteringar

Knut Larsson fick med sin första hustru Larsdotter barnen Ingemar, Jöns, Dordi, Nils, Pål
och Britta. Änkemannen Knut gifter sig senare med Marit Persdotter tillsammans med henne
får han följande barn Karin Per och Måns. Se Fryksdals härad domprotokoll 1684 ht 8.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1651 vt 33.

Gode män har besiktigat det torp som Knut Larsson upptagit på
Hensgårds ägor vid Skålsjön och funnit att det kan efter frihetsåren
skatta för 1/4 hemman. Man har även uppgått gräns mot bolbyn.

Fryksdals härad domprotokoll 1657 vt 30.
Knut Larsson i Hensgårdstorp har förlikts med åborna i Hensgård om
en bråte (bråte = svedjefall ) på på bolbyns mark.

Fryksdals härad domprotokoll 1659 ht 29.

Knut Larsson i Hensgårdstorp har förlikts med åborna i bolebyn Hensgård.
(bolebyn = modergård eller huvudgård) Han betalar dem 60 rd, 10 rd i ränta
2 år och 20 rd för bördsrätten i torpet,varemot de avstår detta till honom.
Han förbehåller sig dock hustruns arvsrätt hemma i bolebyn.

Fryksdals härad domprotokoll 1664 vt 30.
Knut Larsson i Hensgårdstorp tillåtes att lämna Olof Person d.ä. i
Kålsgården, gift med hans syster Gertrud Larsdotter, sin arve- och
köpejord i Aplung eftersom varken Nils Larsson eller Olof Persson d.y.
varit intresserad av den.

Fryksdals härad domprotokoll 1664 ht 26.
Nils Larsson i Aplung har företräde till lösen av sin syster Karin Larsdotter
del ib framför brodern Knut Larsson i Hensgårdstorp, eftersom deras
fader Lars Bryngelsson så bestämt.

Fryksdals härad domprotokoll 1664 ht 27.
Olof Persson d.y. i Aplung som måste gå ifrån Knut Larssons i Hensgårdstorps
lott, hänvisas till sin egen jord i Svensby och Aplung, tills man undersökt om
han kan bygga på skogen.

Fryksdals härad domprotokoll 1667 vt 8.

Knut Larsson i Hensgårdstorp är skyldig att betala Nils Larsson i Aplung
5 rd för en lånad brännvinspanna.

Fryksdals härad domprotokoll 1668 vt 52.

Knut Larsson i Hensgårdstorp har sökt tillbyta sig av Halvard Larsson i
Aplungen hans arvslott i Hensgårdstorp för sin egen arvslott i Aplung.
Bytet ogillas, då rätten anser det vara till förfång för andra.

Fryksdals härad domprotokoll 1671 ht 29.

Bryngel och Ingmar Larssöner i Hensgård söker komma till lösen av jord
ib, dels av sin systers man Jöns i Gunnerud, dels av systermannen Knut
Larsson i Hensgårdstorp. Båda dessa vill dock vänta till utlösen, Jöns tills han
får tillfälle att köpa jord för pengarna och Knut tills barnen blir myndiga.

Fryksdals härad domprotokoll 1675 vt 49.
Ingemar och Bryngel Larssöner i Hensgård överenskommer med sin
svåger Knut Larsson i Hensgårdstorp, att de skall betala honom 7 d smt
i ränta för de 14 rd han haft att fodra i sju år.

Fryksdals härad domprotokoll 1684 vt 42.
Knut Larsson i Hensgårdstorp tillstås rätt till sin egen jord i Aplung och får
dessutom överta systerns Gertrud Larsdotters lott, dock först sedan han
skaffat hennes barn annan jord i gengäld. Hennes son Nils Olofsson får tills
vidare bruka hennes lott.

Fryksdals härad domprotokoll 1684 ht 8.

Sal. Knut Larssons i Hensgårdstorps barn av senare kullen Per och Måns
Knutsöner samt (mågen) Jon Ingemarsson ib begär att få tillsammans med
modern Marit Persdotter och en av förra kullen sitta kvar på Hensgårdstorp
och att förra kullen skall ta sitt möderne i 1/12 i Aplung. Barnen i förra kullen
Jöns, Nils, Ingemar, Pål, Britta och Dordi Knutsbarn yrkar däremot att få
behålla Hensgårdstorp, av orsak att deras moder varit bördig från Hensgård,
och att senare kullen skall ta jorden i Aplung och i Gälsene (Värmskog), vilken
senare jordlott fadern enligt fastebrev från tinget i Gillberga 1683 19/2 inlöst.
Rätten beslutar att Marit Persdotter skall bo kvar på Hensgårdstorp tillsammans
med "sitt eget barn" samt styvsonen Jöns Knutsson.

Fryksdals härad domprotokoll 1689 vt 26.
Sal. Knut Larssons i Hensårdstorp tvenne barnkullar tvistar om arvet i
Hensgårdtorp, Gälsene ("Giälsiön") och 1/9 i Aplung. Man är överens om
att den äldre kullen skall få 2/3 och den yngre 1/3. Rätten anser att samma
delning bör ske i varje hemman och att därför jämkas efter behov, dock med
förbehåll av Knuts änkas Marit Persdotter rätt enligt domen vid 1684 ht (nr 8).

Fryksdals härad domprotokoll 1707 vt 41.

Man skall värdera och dela den fasta egendomen i Hengårdstorp och
Aplung som tillfallit Knut Larssons i Hensgårdstorp arvingar.


Dokument

Häradsekonomiska kartan årtal 1883 - 1895 Hensgårdstorp.