Personakt Antavla
Ernest Nilsson är mm ff mm mm f (926)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Ernest Nilsson

Nämdeman mellan 1719:vt-1740:ht.

Far:1852 Nils Eriksson
Mor:1853 Elisabet Ernestdotter Höffner

Född:omkring 1680
Död:1740 Lysvik Öjenäs (S) Se:Fryksdalens härads domböcker 1741 vt 68.

Äktenskap med 927 Marit Eriksdotter (~1680 - )

Vigsel:1702-05-28 Lysvik (S)

Barn:
Nils Ernestsson (1703 - )
463 Lisken Ernestdotter (1706 - <1766)
Erik Ernestsson (1709 - 1767)
Ingeborg Ernestdotter (1711 - )
Maria Ernestdotter (1714 - )
Lars Ernestsson (1716 - )

Noteringar

28:e maj 1702 gifter sig Ernest Nilsson (c:a 22 år) med Maret Eriksdotter (c:a 22 år).
Maret Eriksdotter föddes c:a 1680 i Åsegård Lysvik, Värmland.

Ernest Nilsson och Maret Eriksdotter fick 6 barn mellan åren 1703- 1716. Ernest Nilsson var c:a 23 år vid
första barnets födelse och c:a 36 år vid sista och hans make Maret Eriksdotter var c:a 23 år resp. c:a 36 år.

Mellan åren 1719 vt till och med 1740 ht var Ernest Nilsson nämndeman i Fryksdals härad.

1740 dog Ernest Nilsson i Öjenäs Lysvik, Värmland 60 år gammal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1716 vt 57.

Enligt en förlikning som åborna i Backa (L) Erik Jonsson, Tol Klementsson
och Anders Persson 1713 ingått med åborna i Öjenäs Per Eriksson, Halsten
Eriksson, Ernest Nilsson, Olof Persson och Torsten Pålsson är de förra skyldiga
de senare 12 rd, varför de avstår hälften av en hästhage i söder vid rånäset
och, eftersom den ej fullt motsvarar 12 rd, tillåter dem att på Backa skog
hugga och bruka 1/2 tunnland fall.

Fryksdals härad domprotokoll 1721 vt 41.

För att spara skogen överenskommer Nils Persson och Olof Olofsson i
Åsegård samt Ernest Nilsson i Öjenäs jämte övriga intressenter i samhävden
att ta näver endast till husbehov ch hugga fall blott enligt skatträtt.

Fryksdals härad domprotokoll 1724 ht 65.

Jon Håkansson i Bada har 17324 24/8 träffat överenskommelse med Nils
Persson i Åsegård jämte Ernest Nilsson i Öjenäs, som jämväl talat fö Backa,
om den gamla ägoskillnaden mellan parterna.

Fryksdals härad domprotokoll 1725 ht 52.
Nämndemannen Ernest Nilsson i Backa i Öjenäsoch fjärdingmannen Nils
Persson i Åsegård får i uppdrag att uppteckna kvarlåtenskap efter Nils
Nilsson i Ransby och sedan skulderna betalats och sonen Per Nilsson
tilldelats 1/3 fäle skifta arvet mellan de båda barnkullarna, så att Per och
hans samsyster får 1/3 för innestående mödernearv och 1/3 för fädernet,
under det att halvbrodern Jon Nilsson med sin samsyster får den övriga
tredingen. Dessutom delas den fasta egendomen mellan per och Jon,
vilka besitter hemmansdelen.

Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 97.
Nils Persson och Nils Ivarsson i Åsegård, Ernest Nilsson och MånsPersson i
Öjenäs samt Olof Andersson och hans grannar i Backa har 1730 16/9 såsom
bolbyägare överenskommit med torparna i Säter Jöns Jonsson, Simon
Persson och Olof Olofsson om gränsen för de senare avvittrade skog.

Fryksdals härad domprotokoll 1731 ht 219.
Maria Månsdotter i Åsegård har 1731 4/9 överlåtit sin mödernejord i Öjenäs
till sina brorsbarn Ernest Nilsson, Erik Nilsson Måns Persson, Nils Halstensson
och Måns Persson d.y mot vederlag av deras jord i Kyrkbyn och 7 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1733 vt 202.
1/6 av 1/12 i Bada som Jöns Persson och Kerstin Persdotter i Bada
fått i testamente 1727 16/1 av Karin Persdotter i Bada men d. 22 ds (febr.)
överlåtit till sonen Nils Jönsson och hans hustru Ingeborg Ernstdotter mot
att Nils betalat sina föräldrars skuld till Ingeborgs far Ernest Nilsson i
Öjenäs, 24 rd 1 d smt.

Fryksdals härad domprotokoll 1734 vt 132.
1/18 i Öjenäs, som Ernest Nilsson i Öjenäs 1734 2/2 tillbytt sig av Olof,
Erik, Sigrid och Ingeborg Olofsbarn i Stävarby för 1/6 av 5/8 i Stävarby.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 ht 176

Ernest Nilsson i Öjenäs, Olof Nilsson i Bryggegården och Nils Jönsson
i Ivarsbjörke lagsöker Johan Johansson och Halvard Jönsson i Arneby
om ersättning för den i somras förrättade häradssynen. Svarandena vill
ej betala mer än 16 öre smt, men efrersom man använt två dagar för fram
och återresa och eftersom man skall bestås 16 öre smt om dagen, finner
rätten dem skyldiga att betala synemännen 1 rd var.

Fryksdals härad domprotokoll 1736 vt 52
Fasta på 1/8 i Öjenäs ("helgärdshemman") som Ernest Nilsson tillbytt sig
av Olof, Erik, Sigrid och Ingeborg Olofsbarn i Stävarby (1. ub 34 vt 132).

Fryksdals härad domprotokoll 1740 ht 213
1/4 ur 1/15 av 1/5 i Öjenäs, som nämndemannen Ernest Nilsson i Öjenäs
köpt sistlidne 3/3 av Erik Nilsson i Öjenäs för 12 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1741 vt 68
Nämndemannen Per Olofsson i Åsteby skall efterträda avlidne Ernest Nilsson
i Öjenäs vid den 1740 (ht 70) belutades mätning av den 1/3 i Ransby som
bebos av Mats Eriksson, Jon Nilsson, Gudmund Svensson och
Olof Bengtsson.Några historiska händelser under Ernset´s vandring på jorden c:a 1680 - 1740.

1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701:
Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
1707:
Carl von Linné föds den 23 maj i Småland.
1713:
Kalabaliken i Bender Karl XII blir tillfångatagen av turkar.
1714:
Daniel Gabriel Fahrenheit uppfinner kvicksilvertermometern.
1718:
Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge, 36 år gammal.
1720:
Ulrika Eleonora avsäger sig regeringen till förmån för sin man, Fredrik I.
1721:
Freden i Nystad och slutet på Sveriges stormaktstid.
1723: Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm brinner ner.
1725:
Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726:
Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor.
1729:
Spanien och Strobritannien sluter fred i Sevilla.
1731:
Daniel Defoe, författaren till Robinson Crusoe, dör 71 år gammal.
1735:
Carl von Linné ger ut sin bok Systema naturae.
1739:
Vetenskapsakademin grundas.
----------------------------------------------------------------------------------------------
aforum.genealogi.se/discus/messages/576/188421.html

Dokument
Vigsel mellan Ernest Nilsson och Maret Eriksdotter 28-05-1702 Lysvik Värmland.
----------------------------------------------------------------------------------------------