Personakt Antavla
Jöns Jönsson är mm ff fm mf mf mf och mm ff mf mf mf mf och mm fm mf mm ff ff
och mm mm fm ff mm mf samt mm mm mf fm mf mf (7274)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Jöns Jönsson

Far: 14548 Jöns Nilsson
Mor: 14549 Britta Nilsdotter

Född:omkring 1585
Död:före 1672 Lysvik Ransby (S)

Barn med 7275 Elin Olofsdotter (~1585 - )

Barn:
3800 Elof Jönsson (~1610 - )
3637 Kerstin Jönsdotter (~1615 - )
Per Jönsson (~1615 - )
Ingeborg Jönsdotter (~1620 - )
Jon Jönsson (~1620 - )
Nils Jönsson (~1620 - )

Noteringar

Källor:
Skattskyldiga husbönder i värmländska socknar år 1622 - 1635

(Lysvik "Ransby") .
Håkan
Jöns /Jönsson/ Efternamnet fr domb 1632
Nils
Per
Eskil
Björn
/Nils - soldat/ Namnet fr bosk 1626
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantalslängd för Värmland 1641 (Lysvik "Ransby").
Per Björnsson
Björn Persson
Måns Nilsson
Jöns Jonsson - Postbonde (rätt efternamne är Jönsson)
Elof Jönsson - son - Postbonde

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1632 vt 13.
Rätten skall tillse att Jöns Jönsson i Ransby och hans granne i Ransby,
vilka äger vardera 2/7 ib och skattar lika, för lika stora ägor.

Fryksdals härad domprotokoll 1639 ht 27.

Olof Månsson i Berga bötfälls för övervåld mot Jöns i Ransby och
Erik i Öjenäs när dessa varit utsända att räkna säd.

Fryksdals härad domprotokoll 1641 vt 9.
På begäran från Jöns Jönsson i Ransby och grannarna Nils Jönsson,
Simon Persson och övriga åbor ib fastställes nu gränsen mellan Ransby
och Berga.

Fryksdals härad domprotokoll 1641 ht 1.
Måns Olofsson i Berga har skällt Jöns Jönsson och hans son i Ransby
för tjuvar, därmed syftande på att Jöns vunnit någon skog från honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1643 ht 5.
Med vittnesmål av Olof Olofsson i V. Berga och Erik Olofsson i Öjenäs
bevisar Jöns Jönsson i Ransby och hans granne Nils Jönsson, att deras
båda söner vid Kroppa avlämnat bl.a. 9 skäppor spannmål, som dock ej
upptagits i den "hemskrift" de erhållit.

Fryksdals härad domprotokoll 1646 ht 2.
Till pantkarlar utses Lars i Hensgård, Torbjörn i Humlen, Bengt i
Stavik och Bengt i Örbäck, Bengt i Askerud, Tore ib, Björn i Hån,
Erik i Hälleberg, Håkan i Grinnemo och Elof i Bråne, Jön i Ransby
och Erik i Öjenäs, Olof i Torsby, Halvard i Olrby, Per i Vadjetorp
och Per i Åsterby.

Fryksdals härad domprotokoll 1647 ht 13.

Till skallfogdar utser länsmannen Nils Botolfsson i Svineberg, Erik
Persson i Hälleberg, Jon Nilsson i Spelnäs, och Johan Björnsson i
Uddheden, Hemming i Kisterud och Pål Jönsson i Östmansby, Jöns
Jönsson i Ransby, Olof Larsson i Torsby (F), Per Olofsson i Åsterby
och Jon Nilsson i Rådom.

Fryksdals härad domprotokoll 1649 vt 21.
Fasta för Per Nilsson och Elin Jönsdotter i Gällserud på 1/2 hemmanet.
som de tillbytt sig av Jöns Jönsson i Ransby för sin arvslott i Ransby.

Fryksdals härad domprotokoll 1655 vt 13.
Fasta för Jöns Jönsson i Ransby och Jon Jönsson i Ransbytorp på
hälften av 1/7 i Ransby samt hela Ransbytorp på när 1/6 när.
Jöns har 1/ köpt av Halvard Nilssons i Arneby barn Elof, Johan och
Björn deras 1/6 i Ransbytorp och 1/6 av 1/7 i Ransby för för 21 rd,
varav hans son Elof Jönssons barn äger 10 rd och Jöns själv 11 rd,
2/ löst från Ingeborg Björnsdotter i Stävarby en del av hennes arvslott
i 1/7 av Ransby för 4 rd, 3/ tillbytt sig av Måns Nilsson i Öjenäs 1/6
i Ransbytorp, vilken Måns hade inbytt från sin styvmor Ragnella
Björnsdotter och för vilken Jöns lämnat Måns sin hustrus Elin Olofsdotters
jord i Backa. Jon Jönssons hustru Marit Persdotter har dels ärvt efter sin
fader Per Björnsson den 1/6 i Ransbytorp som han köpt av Per Persson
i Bada för 14 rd, dels ärv efter sin morfar Björn Björnsson i Ransbytorp
1/6 ib samt 1/6 av 1/7 i Ransby.

Fryksdals härad domprotokoll 1655 ht 25.
Fasta för Tol Olofsson i Backa (L) på 3/4 ib. Han har 1/ köpt av Johan
Jönsson i Berg hans hustrus 1/7 i Backa för 4 oxar, 2/ köpt av Erik
Andersson i Högen hans hustrus 1/7 i Backa för 4 oxar, 3/ ärvt en lott
efter sin fader. 4/ Hans son Johan Tolsson har inbytt från Jöns Jönsson
i Ransby hans hustrus 1/7 i Backa för sin hustrus del i Öjenäs, vilken
sedan blivit såld och inlagd i Ransbytorp.

Fryksdals härad domprotokoll 1660 ht 31.
Avsäges dom i tvist om gränsen mellan Gullsby å ena sidan och V. Berga,
Bjälverud, Råby, och Väsby å andra. Vittnena Jöns i Ransby, Torbjörn i
Tosseberg och Erik i Öjenäs har återgeyy utsaga av nämndemannen
Olof Nilsson i Öjenäs.

Fryksdals härad domprotokoll 1661 vt 1.
För ålders skull avgår nämdemännen Jöns Jönsson i Ransby (Lsvik) och
Björn Larsson i Hån. I nämnden intages ("son till Jöns") Elof Jönsson i Ransby.

Fryksdals härad domprotokoll 1671 ht 43.

Jöns Jönsson arvingar i Ransby skall få hjälp med skifte av 1/3 ib.

Fryksdals härad domprotokoll 1672 vt 14.
Uppvisas sal. nämndemannen Jöns Jönssons i Ransby förordnande av år
1662 om 2 1/2 sjundedelar ib, varav framgår att av barnen skall Nils, länsman
i Kils härad, äga vad som finns söder om älven och Elof, Jon, Per, Kerstin och
Ingeborg vad som finns på norra sidan. Någon har uttryckt missnöje med
fördelningen, men Elof, Per och Kerstins man Nils Ivarsson tycker att
Nils Jönsson skall få behålla sin del utan klander.

Fryksdals härad domprotokoll 1682 ht 13.
Per Jonsson i Backa (Lysvik) visar med ett fastebrev från 1665 ht att hans
fader Jon Tolsson ib tillbytt sig av Jöns Jönsson i Ransby hans hustrus Elin
Olofsdotters 1/7 i Backa för sin hustrus Ingrid Persdotters lott i Öjenäs.
" Ty kan länsmannen Nils Jönsson i Ulvsby klander däremot på en halvdel
av samma 1/7 i Backa inlöst av sina syskon nu ej upptagas".
-----------------------------------------------------------------------------