Personakt Antavla
Per Jönsson är ff fm mm mf mf (1146)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Per Jönsson

Far:2292 Jöns Olofsson (~1645 - ~1693)
Mor:2293 Britta Larsdotter (- ~1712)

Född:1673 Västra Ämtervik Bäckebron Där Fram (S)
Död:1753-05-08 Västra Ämtervik Bäckebron Där Öst (S)
Begravd:1753-05-20 Västra Ämtervik (S)

Äktenskap med 1147 Karin Johansdotter (1668 - )

Vigsel:1696-12-28 Bäckebron Västra Ämtervik (S)

Barn:
573 Ingiäl Persdotter (1698 - 1741)

Noteringar

Per Jönsson föddes 1673 i Bäckebron Västra Ämtervik Värmland.
Föräldrarna var Jöns Olofsson (28 år) och hans hustru Britta Larsdotter (? år).

28:e december 1696 vid 26 års ålder gifter han sig med Karin Johansdotter 31 år gammal.
Karin föddes 1668 i Bäckebron, Västra Ämtervik, Värmland.

25:e februari 1698 föddes Per och Karin´s dotter Ingiäl Persdotter i Bäckebron, Västra Ämtervik (S).

8:e maj 1753 dog Per Jönsson i Bäckebron, Västra Ämtervik, Värmland
i en ålder av 80 år.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Källa:
Vigsel mellan Per Jönsson och Karin Johansdotter 1696-12-28 i Västra Ämtervik Värmland.
Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Vigselbok 1690 - 1769 Sida: 27
Död Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Död- & begravningsbok 1690 - 1769 Sida: 287
Fryksdals härad domprotokoll 1694 vt 83.
Håkan (Håkansson) Falk i Bäckebron får bruka sal. Jöns Olofssons ib barns
1/16 ib tills de blir myndiga, vilket godkännes av Håkans svåger Nils
Torbjörnsson. Barnens moder hade hellre sett att denne behållit jorden.

Fryksdals härad domprotokoll 1698 ht 71.
Johan Larsson i Bäckebron söker på sin måg Per Jönssons vägnar
utfå 10 rd ur Per Olofssons i Berga jord i Bäckebron, vilka pengar
hans moder utlagt till Olof Björsson i Ingersbytorp för sin svåger
nämnde Per Olofsson. Men dennes systrar Guri, Ingeborg och Kerstin
Olofsdöttrar har redan fått fasta på hans jord i Bäckebron. Dessutom
har rätten redan vid 1695 vt nr 14 gett Johan Larsson rätt att utkräva
pengar av Per Olofsson.

Fryksdals härad domprotokoll 1702 ht 95.
Håkan (Håkansson) Falk i Bäckebron har tillbytt sig av sin svägerska
hustru Ingeborg Olofsson 1/12 i Bäckebron för jord i Liane som han inlöst
åt henne från Nils Månsson i Svensby för 13 1/4 rd. Men denna jord i Liane
anses som inlöst av Ingeborg själv, och det är inget byte i laglig mening.
Därför tillåtes hennes brosr sal. Jöns Olofssons barn Per och Jöns Jönssöner
i Bäckebron att lösa 2/3 av Ingeborgs jord i Bäckebron, och Håkan får
på hustruns vägnar nöja sig med 1/3 därav.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 vt 67.
Uppvisas Nils Torbjörnssons och hans hustrus sal. Karin Olofsdotters i
Bäckebron inbördes testamente av år 1696.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 81.
Sal. Karin Olofsdotter i Bäckebron har 1696 uppgjort testamente till
förmån för sin man Nils Torbjörnsson. Hon har dött strax före jul 1709
och testamentet har uppvisats vid rätten 1710 vt 67. Det klandras av
hennes systrar Gulli och Kerstin Olofsdöttrar samt brorsonen Per
Jönsson i Bäckebron. Testamentet har skrivits av systern Gullis man
Håkan Falk. Dess destämmelse att den fasta egendomen skulle efter
mannens död ärvas av hans arvingar strider mot lag, varför rätten
avgör att den i stället skall tillfalla Karins arvingar.
Parterna överklagar till lagmansrätt.

Fryksdals härad domprotokoll 1718 ht 107.
Sal. Johan Larsson i Bäckebron har satt sin sjuka dotter pigan Britta
Johansdotter hos systern Karin och hennes man Per Jönsson ibidem,
och då Britta vill vara hos dem bör hon ej tvingas att bo hos brodern
Nils Johansson som denne krävt. Per får så länge han har Britta hos
sig bruka hennes jord.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 ht 103.
Britta Johansdotter i Bäckebron testamenterar sin 1/16 i Bäckebron till sin syster
och hennes man Per Jönsson samt deras måg Per Jönsson d.y. och hans
hustru för skötsel, för vilken de får uttaga 6 mk kmt per vecka.


Dokument

Vigsel mellan Per Jönsson och Karin Johansdotter 1696-12-28.
Per Jönsson dog 08-05-1753 i Bäckebron Västra Ämtervik, Värmland.