Personakt
Britta Larsdotter är ff fm mm mf mf m (2293)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Britta Larsdotter

Far:    
Mor:    

Född:    
Död:   omkring 1712

Äktenskap med 2292 Jöns Olofsson (~1645 - ~1693)

Vigsel:

Barn:
1146 Per Jönsson (1673 - 1753)
Jöns Jönsson (1674 - 1753)

Äktenskap med Ingmar Knutsson (1646 - 1726)

Vigsel:

Noteringar


Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1694 vt 83.

Håkan (Håkansson) Falk i Bäckebron får bruka sal. Jöns Olofssons ib barns
1/16 ib tills de blir myndiga, vilket godkännes av Håkans svåger Nils
Torbjörnsson. Barnens moder hade hellre sett att denne behållit jorden.

Fryksdals härad domprotokoll 1695 vt 14.
Nils Torbjörnsson i Bäckebron och hans hustru vilka är barnlösa, har
tagit till sig hustruns brorson Nils Jönsson och bestämt att denne skall
överta Nils Torbjörnssons 1/3 ib. Nils Jönsons styvfader Ingemar
Knutsson i Aplung anser sina övriga styvbarn ha lika rätt till lösen
av jorden, särskilt eftersom deras moder Britta Larsdotter lagt 10 rd
vid ett köp av jord från barnens farbroder Per Olofsson i Berga.
Barnen - av vilka Nils Jönsson är den äldre brodern - äger 1/16 ib..
((OBS namnet på hustruns brorson är nog felskrivet ska nog vara
Jöns Jönsson)) se 1705 vt 26

Fryksdals härad domprotokoll 1705 vt 26.
Barnlösa paret Nils Torbjörnsson och Karin Olofsdotter i Bäckebron
förordnar att efter deras död skall all deras egendom tillfalla Karins
brorson Jöns Jönsson, vilken varit hos dem alltsedan barndomen och
nu blivit gift med Nils systersdotter Maria Larsdotter från Svensy. Några historiska händelser under Britta´s  vandring på jorden 16?? - 1712.

1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662: Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701:
Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
1704:
Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707:
Ramlösa Hälsobrunn invigs till ära för Karl XII på hans 25-årsdag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------