Personakt
Olof är ff ff mf fm ff och ff mf mm mm ff (1060)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Olof


Far:    
Mor:    


Född:   omkring 1610    
Död:        

Barn med ?

Barn:
530 Arvid Olofsson (1636 - 1727)
Jon Olofsson (~1640 - )
Håkan Olofsson (~1640 - )
Jöns Olofsson (~1640 - )
Kerstin Olofsdotter (~1640 - <1710)

NoteringarBarnen till Olof och hans hustru se Fryksdals härad domprotokoll.

Fryksdals härad domprotokoll 1694 ht 19.
Brödern Arvid och Jon Olofssöner i Kålsgården försöker att hindra sin
syster Kerstin Olofsdotter och hennes man serganten Eskil Nilsson i Kisterud
från att bortbyta hennes 1/9 av 1/4 i Kålsgården till hennes dotter, Eskils
styvdotter, Karin Månsdotter och hennes man Olof Elofsson, vilka lämnar i
stället Karins 1/9 av 1/9 i Kisterud. Olof och Karin har mer jord i Kålsgården
varför rätten godkänner bytet. Men om bröderna ej kan lara sig "på det
öfriga af 1/8" tages saken upp på nytt.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 vt 65.

Arvid Olofsson och Jon Olofsson i Kålsgården har genom eldsvåda
förlorat två nya kvarnhus mrd nyinsatta stenar.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 178.
3/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i Kålsgården för nämndemannen Arvid Olofsson
ibidem. Han har den 24 ds (aug.) köpt av sin bror Jöns Olofsson i S. Bråne
3/4 av hans brorsdel för 30 rd. Det övriga är en hel brorslott som Arvid
ärvt och som värderas till 40 rd. (vid 3. ub yrkar hans syster sal. Kerstin
Olofsdotters barn att få del i lösen av Jöns lott, men yrkandet åtföljes
ej av pengar för lösen.)

Brodern Jon Olofsson (1. ub 10 ht 179).
Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 179.
4/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i Kålsgården för Jon Olofsson ibidem. Han har ärvt
2/9 av 1/4 och tillbytt sig lika mycket av sin bror Håkan Olofsson för sin
hustrus jord i Gryttjom (Brunskog) och den 29 ds (aug.) köpt av brodern
Jöns Olofsson 1/4 av 2/9 ur 1/4 för 10 rd. (vid 3. ub yrkar hans syster sal.
Kerstin Olofsdotters barn att få delta i lösen av Jöns andel men har ej pengar
för lösen.)