Personakt Antavla
Håkan Persson är ff ff mf mf f (532)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Håkan Persson
Far:1064 Per Svensson (~1650 - )
Mor:1065 Ingeborg Nilsdotter (~1650 - )

Född:omkring 1675
Död:  

Äktenskap med 533 Sigrid Jonsdotter (~1675 - )

Vigsel:1699-06-20 Västra Ämtervik (S)

Barn:
266 Nils Håkansson (1701 - )
Jon Håkansson (1714 - )
Per Håkansson

Noteringar

Källa:
Vigsel mellan Håkan Persson och Sigrid Jonsdotter 1699-06-20 Västra Ämtervik Värmland.

Vigsel Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Lysning- & vigselbok 1690 - 1769 Sida: 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1708 ht 61.
Tremännningssoldaten Elof Elofssons änka Marit Jonsdotter kräver 10 rd
resterande lega av rotemästaren Håkan Persson i Persby, men denna kan
visa att Elof fått kläder för pengarna.

Fryksdals härad domprotokoll 1712 ht 24.
Nils Bondesson i Kringeråsen och Bryniel Larsson i Aplung försöker återvinna
från Håkan Persson i Persby de 3/5 han äger i en äng, Säterängen, vilken
ägarna i Aplung avstått till Håkans far Per Svensson "för hans arbetesrätt
uppå Persby". Per Svensson har dock upptagit torpet ör sin hustrus lott i
bolbyn (bolbyn=modergård, huvudgård) och erhållit fasta 1690 (vt14), och
rätten kan ej döma mot fastebrevet. Nils och Bryniel vädjar till lagmansrätt.

Fryksdals härad domprotokoll 1713 ht 86.
Åborna i Aplung Bonde, Håkan och Lars Nilssöner, Nils Olofsson, Ingemar
Knutsson och Elof Jönsson samt åborna i Aplungstorp Olof Jonsson och
Nils Olofsson jämte Håkan Persson i Persby. har 1709 överenskommit med
Olof Nilsson i Aplung, att denne skall som tidigare få bruka åsen öster om
Persby utan ersättning, men när han vill enligt domen 1690 8/9 får mera
brukning till åsen eller sitt hemman Persby, skall han betala utlagor därför.

Fryksdals härad domprotokoll 1718 vt 92.
5/9 av 1/8 i Elofstorp för Håkan Persson i Persby. Han har ärvt 1/5 av 5/9
genom sin hustru Sigrid Jonsdotter 1717 köpt av hennes bror Lars Jonsson
i Gylterud (Brunskog) för 14 rd samt tillbytt sig 2/5 av den andre brodern
Olof Jonsson för Sigrids arvslott i S.Aplungstorp och mellanavgift 4 d smt.

Fryksdals härad domprotokoll 1721 vt 95.
Olof Jonsson i S. Aplungstorp har protesterat mot lagfarten på 5/9 av 1/8 i
Elofstorp för sin syster Sigrid Jonsdotters man Håkan Persson i Persby och
vill ej erkänna att han 1717 bytt bort sin halvpart därav. Han enas dock
slutligen med Sigrids son Nils Håkansson i Persby, att han och systern Sigrid
skall tills vidare behålla var sin arvs- och bördsrätt i alla hemmansdelarna. som
är dels 1/21 av 1/4 i Svensby, vilken Olof innehar genom byte, dels 1/3 i
S. Aplungstorp och 5/9 av 1/8 i Elofstorp, vilka sistnämnda lotter de äger
tillsammans, Olof 2/3 och Sigrid 1/3 därav när Olof betalat Håkan den andel
av köpeskillingen som Håkan utöver 1/3 betalat till Lars i Gylterud. Tills vidare
skall Olof besitta lotten i S. Aplungstorp och Sigrid lotten i Elofstorp.


Dokument

Vigel mellan Håkan Persson och Sigrid Jonsdotter 1699-06-20.