Personakt Antavla
Per Svensson är ff ff mf mf ff (1064)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Per Svensson

Far:2128 Sven (~1625 - )
Mor:  

Född:omkring 1650
Död:  

Barn med 1065 Ingeborg Nilsdotter (~1650 - )

Barn:
532 Håkan Persson (~1675 - )

Noteringar

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1680 vt 43.

Nils Håkansson i Aplung hustrus Kerstin Eriksdotters arvejord 1/6 i Humlen
som Lars Svensson i Fölsvik och Per Svensson i Persby köpt för 30 rd,
hälften vardera, (Jfr fasteuppgiften 87 ht 9.)

Fryksdals härad domprotokoll 1687 vt 9.

Fasta för Lars Svensson i Fölsvik på svärmoderns jord 1/6 i Humeln, som
han och svågern Per Svensson i Persby 1678 köpt av svärfadern Nils
Håkansson i Aplung för 30 rd. Bonde i Aplung, broder till köparnas hustrur,
vittnar att jorden rätteligen bör tillfastas Lars Svensson. Denne har dessutom
år 1680 tillbytt sig av Arvid Gudmundsson i Smedsby 1/12 i Humlen för 1/7
av 1/4 i Smedsby. (1. ub 80 vt 43 och 82 ht 69.)

Fryksdals härad domprotokoll 1687 vt 69.
Persby, som Per Svensson ib upptagit för hustruns del i bolbyn Aplung
och 3/5 i en äng, efter samtycke av svågrarna Bonde Nilsson i Aplung och
Lars Svensson i Fölsvik, dock med förbehåll av systern Ingrid Andersdotters
rätt till hennes myndighet. (bolbyn=modergård, huvudgård)

Fryksdals härad domprotokoll 1690 vt 14.
Fasta för Per Svensson på hemmanet Persby, som har fått i byte för sin
hustrus jord i bolbyn (bolbyn=modergård, huvudgård) Aplung och 3/5
säteräng . (1. ub 87 vt69.)

Fryksdals härad domprotokoll 1697 vt 106.
4/5 av1/4 i Aplung, varav nämndemannen Bonde Nilsson ib dels ärvt
2/5, dels 1697 inlöst sin bror sal. Elof Nilssons 2/5 av hans barn Erik,
Sara och Kerstin Elofsbarn i Berga (Rijgärde Uppland) för 50 rd, "emedan
deras fader i sin lifstid derpå uppburit 34 rd". (Vid 3. ub antecknas, att Bondes
svågrar Per Svensson i Persby och Lars Svensson i Fölsvik först vill ha fasta
på sin jord som de fått av skräddaren Jöns Håkansson "där i byn", vilket
Bonde anser böra anstå tills hans systerdotter Ingrid Andersdotter, som är lika
nära i börd därtill blir myndig.)

Fryksdals härad domprotokoll 1700 vt 93.
1/16 i Aplung och 1/10 av 1/8 ib för Per Svensson i Persby och Lars
Svensson i Fölsvik, hälften vardera. 1/16 har de 1700 tillsammans med
sin sal. svärfader inlöst från sina hustrurs farbror sal. Jöns Håkansson
skräddare för 50 rd, enligt intyg av deras broder Bonde Nilsson i Aplung
och Nils Olofsson ib, och 1/10 av 1/8 har deras hustrur Ingeborg och
Karin Nilsdöttrar ärvt efter sin fader.

Fryksdals härad domprotokoll 1712 ht 24.

Nils Bondesson i Kringeråsen och Bryniel Larsson i Aplung försöker återvinna
från Håkan Persson i Persby de 3/5 han äger i en äng, Säterängen, vilken
ägarna i Aplung avstått till Håkans far Per Svensson "för hans arbetesrätt
uppå Persby". Per Svensson har dock upptagit torpet ör sin hustrus lott i
bolbyn (bolbyn=modergård, huvudgård) och erhållit fasta 1690 (vt14), och
rätten kan ej döma mot fastebrevet. Nils och Bryniel vädjar till lagmansrätt.
--------------------------------------------------------------------------------------