Personakt Antavla
Ingeborg Jönsdotter är ff fm ff mm m (551)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Ingeborg Jönsdotter

Far:   1102 Jöns Nilsson
Mor:    

Född:        
Död:   före 1700    

Barn med 550 Nils Nilsson (- 1698)

Barn:
275 Sigrid Nilsdotter

Noteringar


Fryksdals härad domprotokoll 1701 vt 26.
Per Nilsson i Åsen och hans syskon tvistar med sin sal. fasters Ingeborg
Jönsdotters måg Lars Nilsson i Korterud om 20 rd som enligt ett fastebrev av
1682 ht 36) deras sal. farfar Jöns Nilsson i Korterud utlagt för hennes och
hennes mans Nils Nilssons köp av jord i Gårdsjö, vilket belopp käranden
anser att Lars bör återlägga, så att de kan få sin del därav efter farfadern. Lars
invänder att Jöns Nilsson dött för 29 år sedan och att kärandenas faster
förlikts med sina syskon om arvet, vilket bekräftas såväl av Gertrud Pålsdotter,
änka efter Lars Nilssons hustrus farbror Torbjörn Jönsson, som av Per Nilsson
i Korterud. Kärandenas far Nils Jönsson skall för sin del av nämnda 20 rd ha
fått ett par oxar. Ej eller har något anmärkts, när Lars hustru och hennes syster
vid 1691 ht 38 efter testamente av sin morbror Anders Jönsson tilldömts
20 rd. Käromålet ogillas.

Fryksdals härad domprotokoll 1700 vt 45.

Lars Nilsson i Korterud och Nils Sonesson i Gårdsjö skall enligt utslag 1697
2/10 på sin sal. svärmors Ingeborg Jönsdotters vägnar utfå 20 rd ur hennes
sal. broders Anders Jönssons lott i Korterud, om hennes övriga bröders barn
ej kan betala beloppet. Rätten utsätter viss ultima dag för betalningen.

Fryksdals härad domprotokoll 1698 vt 4.
Sal. Nils Nilsson i Gårdsjö har av sin jord 2/3 av 1/3 ib själv ärvt endast till
7 1/2 rd, under det att senare hustrus Ingeborg Jönsdotters fader, Jöns i
Korterud, för sin dotter därav inlöst för 20 rd, bör falla hennes barn till arvs
eftersom de därför ej har någon mödernejord i Korterud. Alltså får en av
Nils Nilssons barn med senare hustrun, Sigrid eller Kerstin Nilsdotter, utlösa
halvbrodern Bryngel Nilsson som besitter hemmansdelen.
--------------------------------------------------------------------------------------------