Personakt
Nils Nilsson är ff fm ff mm f (550)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Nils Nilsson

Far:    
Mor:    

Född:        
Död:   före 1698 Östra Ämtervik Gårdsjö (S)    

Barn med 551 Ingeborg Jönsdotter (- <1700)

Barn:
275 Sigrid Nilsdotter

Noteringar


Fryksdals härad domprotokoll 1727 ht 90.
Enligt utslag 1698 (vt 4) har Nils Nilsson i Gårdsjö själv ägt jord för endast
7och 1/2 rd i de 2/3 av 1/3 i Gårdsjö, varpå han 1682 (ht 36) fått fasta, under
det att det övriga tillkommit i hans tvene döttrar med senare hustrun, Sigrid
och Kerstin Nilsdöttrar, i möderne, varför deras halvbror Bryngel Nilsson ej
ägt mer arv i Gårdsjö än vad han fått efter fadern, dvs hälften av nämnda
7 och 1/2 rd jord, ty den andra hälften har tillhört hans bägge halvsystrar i fäderne,
vilken arvslott dessa fått rätt att inlösa. De har låtit Bryngels dotter änkan
Ingeborg i Gårdsjö, bruka 1/3 av nämnda 2/3 av 1/3 i Gårdsjö. Sigrid och
Kerstin får när de vill återta sin jord och utlösa Ingeborg från hennes fäderne.
Vad angår Sigrids krav på bröllopskost som innestått hos Bryngel anses denna
fordran för gammal, eftersom hon blivit gift för mer än 20 år sedan.

Fryksdals härad domprotokoll 1701 vt 26.
Per Nilsson i Åsen och hans syskon tvistar med sin sal. fasters Ingeborg
Jönsdotters måg Lars Nilsson i Korterud om 20 rd som enligt ett fastebrev av
1682 ht 36) deras sal. farfar Jöns Nilsson i Korterud utlagt för hennes och
hennes mans Nils Nilssons köp av jord i Gårdsjö, vilket belopp käranden
anser att Lars bör återlägga, så att de kan få sin del därav efter farfadern. Lars
invänder att Jöns Nilsson dött för 29 år sedan och att kärandenas faster
förlikts med sina syskon om arvet, vilket bekräftas såväl av Gertrud Pålsdotter,
änka efter Lars Nilssons hustrus farbror Torbjörn Jönsson, som av Per Nilsson
i Korterud. Kärandenas far Nils Jönsson skall för sin del av nämnda 20 rd ha
fått ett par oxar. Ej eller har något anmärkts, när Lars hustru och hennes syster
vid 1691 ht 38 efter testamente av sin morbror Anders Jönsson tilldömts
20 rd. Käromålet ogillas.

Fryksdals härad domprotokoll 1698 vt 4.
Sal. Nils Nilsson i Gårdsjö har av sin jord 2/3 av 1/3 ib själv ärvt endast till
7 1/2 rd, under det att senare hustrus Ingeborg Jönsdotters fader, Jöns i
Korterud, för sin dotter därav inlöst för 20 rd, bör falla hennes barn till arvs
eftersom de därför ej har någon mödernejord i Korterud. Alltså får en av
Nils Nilssons barn med senare hustrun, Sigrid eller Kerstin Nilsdotter, utlösa
halvbrodern Bryngel Nilsson som besitter hemmansdelen.

Fryksdals härad domprotokoll 1691 ht 38.
Ogifte mannen Anders Jönsson i Korterud har 1691 lämnat svågern Nils
Nilsson i Gårdsjö sin egendom för skötsel. Torbjörn Jönsson i Korterud och
Nils Jönssons ib arvingar genom Håkan Persson i Åsen instämt Nils Nilssons
arvingar Bryngel Nilsson i Gårdsjö och Nils Sonesson i Korterud rörande
Anders Jönssons jord. Beslut: Nils Nilssons arvingar tillerkännes 20 rd
skötsellön ur jorden samt en systerlott (1/5) av återstoden.
--------------------------------------------------------------------------------------------