Personakt Antavla
Elof Jönsson är mm fm mf mm f (950)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Elof Jönsson

Far:1900 Jöns Elofsson (~1653 - )
Mor:1901 Ingegerd Björsdotter (~1660 - )


Född:omkring 1690
Död:före 1765

Äktenskap med 951 Maret Persdotter (1690 - 1768)

Vigsel:1719-06-04 Lysvik (S)

Barn:
475 Anna Elofsdotter (1721 - 1778)
Ingiäl Elofsdotter (1730 - )
Kerstin Elofsdotter (1733 - )
Ingeborg Elofsdotter (1740 - )

Noteringar

Elof Jönsson föddes omkring 1690 i Lysvik, Värmland av föräldrarna
Jöns Elofsson (c:a 33 år) och hans hustru Ingegerd Björsdotter (c:a 30 år).

4:e juni 1719 vid omkring 29 års ålder gifter han sig med Maret Persdotter (c:a 29 år)
Maret föddes troligen i Gällserud Lysvik, Värmland omkring 1690.

Parets dotter Anna Elofsdotter föddes fredagen den 28:e juli 1721 i Gällserud Lysvik, Värmland.

Elof Jönsson dog omkring 1765 i Gällserud Lysvik, Värmland cirka 75 år gammal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 41.

Bengt Björsson i Gällserud anser sig på sitt döda barns vägnar äga del jämte
sina svågrar Mats Eriksson, Nils Jönsson och Olof Jönsson i Ransby samt Jöns
Jönsson Kårrud i arvet efter barnets morföräldrar Jöns Elofsson och Ingegerd
Björsdotter i Ransby, men eftersom såväl barnet som dess moder Elin
Jönsdotter dött före hans svärföräldrar, kan de ej ha ärvt något och ej heller
Bengt själv.

Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 42.

Nils, Elof och Jöns Jönssöner i Ransby yrkar att utfå av svågern Mats Eriksson
i Ransby löst och fast arv efter sin far Jöns Elofsson. Mats påpekar att denne
avvittrat sina barn i fråga om lösegendom och att jorden graverats av skuld på
50 rd. Kärande förnekar att skulden varit större än 21 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 43.
Mats Eriksson i Ransby kräver på sin styvson Per Eriksson vägnar av sina
svågrar Nils, Elof och Jöns Jönssöner ersättning för Pers fädernearv, som ej
undantagits vid arvskiftet efter Jöns Elofsson. Eftersom svarandena hävdar
att Pers fäderne då blivit ersatt, utses gode män till utredning mellan arvingarna.

Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 44.
På sin styvsons vägnar lagsöker Mats Eriksson i Ransby Elof Jönsson i Ransby
om 3 rd som denne påstås ha lånat av Mats hustrus förre man Erik Persson i
Öjenäs, men då bevis saknas kan rätten ej ålägga Elof att betala.

Fryksdals härad domprotokoll 1731 ht 40.
Mats Eriksson i Ransby har 11730 11/10 avtalat med sina svågrar Elof, Nils
och Jöns Jönssöner att enär han betalar deras föräldrars skuld till Bada bruk
med 50 rd och avsatt för sin styvson fyra oxar, skall han som pant inneha deras
arvslott 1/18 av 1/3 i Ransby och deras andel i ängen söder om Ransby.

Fryksdals härad domprotokoll 1731 ht 96.
Elof Jönsson i Gällserud vill bestrida sin styvsvärmor Annika Simonsdotter i
Ransbytorp att utfå den morgongåva hennes sal. man Per Andersson lovat
henne 16 lod silver, men gode män utses till att skifta boet efter Annikas man,
varvid hon skall av hans 2/3 i boet utfå morgongåva eller dess värde 8 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1732 ht 201.

1/18 av 1/3 i Ransby, som Mats Eriksson köpt den 12 ds (aug.) av sina
svågrar Elof Jönsson i Gällserud, Nils Jönsson i Ransby och Jöns Jönsson
i Kårrud för 50 rd och 4 oxar.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 vt 75.

Fasta för Mats Eriksson på 1/18 av 1/3 i Ransby, som han köpt av sina
svågrar Elof Jönsson i Gällserud, Nils Jönsson i Ransby och Jöns Jönsson
i Kårrud. (1. ub 32 ht 201)

Fryksdals härad domprotokoll 1740 ht 58.
Anders Nilsson i Ransby (17 år ), åtalad för stöld, sabbatsbrott och inbrott
erkänner stöld av pengar och äpplen från en norrman Johan, en flaska
brännvin hos Britta Jansdotter i Ransby, rovor och 3 korvar hos Elof Jönsson
i Gällserud, lin och ull hos sin far Nils Jönsson i Ransby, 5 knappar ur Nils
Lundells rock en söndag vid kyrkan, 12 öre smt och lin hos Mats Eriksson i
Ransby, ost hos Kerstin i Bållbergstorpet, 2 nycklar och ett kläde hos Elof
Jönsson i Gällserud, ost och torkad fisk hos Jon Nilsson i Ransby, 2 säckar
agnar hos Olof Bengtsson i Ransby, där han även fördärvat ett lås värt 4 öre
smt, För sabbatsbrottet böter han 10 d smt och för snatteriet 2 d 6½ öre smt,
vartjämte han skall ersätta ägarna för det stulna. Böterna avstraffas med 14
par spö, 3 slag av paret.

Dokument

Vigsel mellan Elof Jönsson och Maret Persdotter 04-06-1719 i Lysvik (S).