Personakt Antavla
Jöns Elofsson är mm fm mf mm ff (1900)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Jöns Elofsson

Far:3800 Elof Jönsson (~1610 - )
Mor:3801 okänd

Född:omkring 1653 Lysvik Ransby (S)Se: Fryksdals härad domprotokoll 1713 vt 23.
Död:    

Barn med 1901 Ingegerd Björsdotter (~1660 - )

Barn:
Elin Jönsdotter (~1680 - )
Jöns Jönsson (~1680 - )
Nils Jönsson (~1680 - )
950 Elof Jönsson (~1690 - <1765)

Noteringar

Jöns Elofsson föddes omkring 1653 i Ransby Lysvik, Värmland av föräldrarna
Elof Jönsson (c:a 4 3 år) och hans hustru okänd (c:a ?? år).

Jöns Elofsson och hans hustru Ingegerd Björsdotter fick minst 4 barn mellan åren c:a 1680
till och med c:a 1690, Elin, Nils, Jöns och Elof alla födda i Ransby Lysvik, Värmland.

Jöns Elofssonn var omnämnd i många tingsprotokoll (exempelvis i 1680 ht 2, 1687 vt 62,
1697 vt 3, 1713 vt 23, ....) i tingspsrotokollet från 1685 ht 14 är Jöns Elofssons farbror Per Jönsson i
Ivarbjörke omnämnd, han har upplåtit sin 1/4 av 1/3 i Ransby till brodern Elof Jönsson i Ransby och
vill nu lämna brorsönerna Olof och Jöns Elofssöner samma jord för skötsel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1680 ht 2.

Per Nilsson i Gällserud intages i nämnden för detta ting i stället för
("Jöns Elofssons är bror med Olof") Olof Elofsson i Ransby, vilken är
borta såsom herredagsman. ["herredagsman = riksdagsman"]

Fryksdals härad domprotokoll 1685 ht 14.
Per Jönsson i Ivarbjörke har 1664 upplåtit sin 1/4 av 1/3 i Ransby till
brodern Elof Jönsson i Ransby och vill nu lämna brorsönerna Olof och
Jöns Elofssöner samma jord för skötsel, eftersom han ej vill stanna hos
sonen Lars Persson i Ivarsbjörke för dennes kiv "med sin hustru", mot
vilket Pers hustru Ingeborg Persdotter och sonen Lars Persson protesterar.
Per Jönsson får dock rätt att överlåta jorden i Ransby till Olof och Jöns.

Fryksdals härad domprotokoll 1687 vt 62.
1/4 av 1/3 i Ransby, som Olof och Jöns Elofssöner ib 1687 inlöst av Nils
Persson i Ivarsbörke och hans syster Marit Persdotter i Stävarby för 19 rd
efter tillstånd av deras fader Per Jönsson i Björke.

Fryksdals härad domprotokoll 1697 vt 3.
Inskrives Gustaf Ugglas kontrakt om masungsställe i Lysan, undertecknat
av Ransbyborna Olof Elofsson, Bengt Björsson, Jöns Elofsson, Mats
Månsson, Nils Nilsson, Per Månsson och Sven Gudmundsson ("Gunnarsson")
Gällserudsborna Anders Persson och Bengt Persson samt Ransbytorps åbor
Jon Jönsson, Per Jonsson, Per Jönsson, Håkan Simonsson och
Bengt Eriksson.

Fryksdals härad domprotokoll 1703 ht 69.
Åborna i Skäggegård Anders Bergius, Jon Olofsson d.y. och Jon Olofsson
d.ä. besvär sig över åborna i Ransby vill hindra dem från sitt hävdvunna
notfiske i Lyssjön på Ransbys ägor, Som vitte höres torparna på Ransby
ägor Jon Jönsson i Ransbytorp och Bengt Persson i Gällserud. Trots
invändningar av Ransbyborna Olof och Jöns Elofssöner, Bengt Björsson,
Sven Gudmundsson och Nils Nilsson får kärandena behålla rätten till
fisket, dock ej med katsa. (katsa = fiskeredskap)

Fryksdals härad domprotokoll 1713 vt 23.
Åborna i Skäggegård försöker genom sitt ombud Nils Björn att återfå av
Kyrkbyn en äng, Kyrkängen, belägen på Skäggegårds mark, och begär
att Kyrkbyns ägare skall bevisa sin rätt till ängen. Per Nilsson och övriga
i Kyrkbyn stöder sig på urminnes hävd och har till vittnen Jöns Elofsson
i Ransby (ca: 60 år) Mats Månsson ibidem (55 år) Per Andersson i Gällserud
(50 år) och Bengt Persson ibidem (63 år), vilka ej vet annat än att denna äng
alltid hört till Kyrkbyn och att höet från ängen fordom använts för prästens
hästar. Blörn får uppskov för anskaffande av bevis.

Fryksdals härad domprotokoll 1713 ht 67.
Jöns Elofsson i Ransby ålägges att vid nästa ting med sina vittnen grannarna
Per Nilsson och Mats Månsson samt Bengt Persson i Gällserud bevisa att han
1709 betalat 12 rd och ett par oxar om 12 rd till sal. Halvard Olofsson i Gullsby
för 1/12 av 1/3 i Ransby. Halvards barn, som ämnar börda lotten, bestrider
köpeskillingens storlek och betvivlar att oxarna levererats.

Fryksdals härad domprotokoll 1714 ht 123.
1/12 av 1/3 i Ransby som Jöns Elofsson i Ransby köpt 1709 av sin svåger
Halvard Olofsson i Gullsby för 12 rd och ett par oxar, värda 12 rd, och som
var Halvards hustrus Karin Elofsdotters arvejord. ( vid 3. ub avbryts lagfarten,
eftersom säljarens son Elof Halvardsson 1715 (vt 27) bördat lotten.)

Fryksdals härad domprotokoll 1715 vt 27.
Jöns Elofsson i Ransby har köpt av sin svåger sal. Halvard Olofsson
i Gullsby hans hustrus Karin Elofsdotters arvejord 1/12 av 1/3 i Ransby för
12 rd och ett par oxar, värda 12 rd. Köpet klandras av Karins son Elof
Halvardsson och hans syskon, som vill börda jorden men bestrider att den är
värd mer än 15 rd och att fadern erhållit nämnda oxar. Etersom Jöns ej kan
bevisa att oxarna gått till betalning för jorden, får Karins barn återlösa den för
15 rd. Jöns får tills vidare bruka lotten, och eftersom pengar för lösen ej
upplagts får han fortsätta lagfarten.

Fryksdals härad domprotokoll 1715 vt 31.
Fasta på 1/8 av 1/8 i Ransby för Jöns Eofsson. (1. ub 12 ht 142)

Fryksdals härad domprotokoll 1717 vt 46.
Måns Persson i Ransby har instämt Nils Jönsson och hans bror Elof Jönsson
ibidem för att de vid ett barnöl i Ransby slagit honom. Parterna har förlikts,
men vite utsättes mellan dem mot vidare oförrättande.

Fryksdals härad domprotokoll 1720 ht 93.
Åborna i Ransby Jöns Olofsson, Jöns Elofsson, Per Nilsson, Jon Nilsson,
Olof Olofsson och Esbjörn Olofsson, som avtalat med bokhållaren Nils
Björn om leverans av timmer för 9 öre smt stocken men huggit mindre och
sämre stockar än som avtalats, blir nu förlikt med Björn. Denna behåller
timret, fastän det ej håller måttet jämfört med Per Månssons timmer, men i
gengäld skall de leverera i Brårud ytterligare hälften så mycket som de
redan lämnat.

Fryksdals härad domprotokoll 1721 vt 19.
Elof Halvardsson i Gullsby, som enligt utslag vid 1714 (ht 123) får börda
1/12 av 1/3 i Ransby från Jöns Elofsson, vill få lotten utbruten för att byta
bort den till sin svåger Per Pålsson i Bada mot jord i Gullsby. Bytet tillåtes, men
eftersom varken Elof eller Per äger annan jord i Ransby, får lotten ej utbrytas
från Jöns Elossons brukning.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 vt 85.

1/3 av 1/12 i Ransby, som Jöns Elofsson i Ransby den 21 ds (jan.) för sin
dotterson Per Eriksson i Ransby räkning inbytt från Per Pålsson i Bada mot
vederlag av Per Erikssons jord 8/81. dvs nära 1/9 i Öjenäs.

Fryksdals härad domprotokoll 1725 vt 56.

Fasta på 1/3 av 1/12 i Ransby för Jöns Elofssons dotterson Per Eriksson
i Ransby. (1.ub 23 vt 85)

Fryksdals härad domprotokoll 1730 ht 41.
Bengt Björsson i Gällserud anser sig på sitt döda barns vägnar äga del jämte
sina svågrar Mats Eriksson, Nils Jönsson och Olof Jönsson i Ransby samt Jöns
Jönsson Kårrud i arvet efter barnets morföräldrar Jöns Elofsson och Ingegerd
Björsdotter i Ransby, men eftersom såväl barnet som dess moder Elin
Jönsdotter dött före hans svärföräldrar, kan de ej ha ärvt något och ej heller
Bengt själv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------