Personakt Antavla
Nils Håkansson är ff ff mf mf fm f (2130)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Nils Håkansson

Nämndeman mellan 1660 och 1677.

Far:4260 Håkan Nilsson (~1595 - 1650)
Mor:  

Född:omkring 1625
Död:  

Barn med 2131 Kerstin Eriksdotter (~1625 - )

Barn:
1065 Ingeborg Nilsdotter (~1650 - )
Karin Nilsdotter
Elof Nilsson (- <1697)
Bonde Nilsson

Noteringar

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1651 ht 33.

Olof Månsson i S. Ås betalar Jöns Nilssons arvingar i Väsby (VE) en
kvarnsten och Nils Håkansson i Aplung och Jöns Håkansson i Högberg
ger dem 3 1/2 rd "på en krans och en kittel" , varefter de skall vara fria
från allt åtal rörande sin sal. faders målsmansskap.

Fryksdals härad domprotokoll 1652 vt 16.

Hensgård, Aplung och Kisterud tvistar om skog. Som vittnen hörs
1/ Nils Bryngelsson i Aplungstorp (över 70 år gamma), vilken bott i
Apungstorp sedan han blev gift, 2/ Per Staffansson i Kringeråsen
(c:a 60 år) och 3/ Nils Håkansson i Aplung, son till nämndemannen.

Fryksdals härad domprotokoll 1656 vt 21.
Nils Håkansson, Jöns Håkansson och Nils Larsson i Aplung påpekar, att
vid förlikningen vid förra tinget ej överenskommits att Väsby skulle ha 1/3 i
skog, kvarnfall och fiske. Målet uppskjutes.

Fryksdals härad domprotokoll 1656 vt 32.
Benal Persson i Överbyn lovar Nils Håkansson i Aplung att ersätta honom med
2 1/2 skäppor råg för en oduglig kvarnsten, som Nils fader Håkan Nilsson
i Aplung köpt av Benal.

Fryksdals härad domprotokoll 1659 ht 54.
Björn Larsson i Hån avsäger sig nämdemannauppdraget och i hans ställe
intages Nils Håkansson i Aplung.

Fryksdals härad domprotokoll 1666 vt 27.
Nämndemannen Nils Håkansson i Aplung begär frejdbevis för sin son
Elof Nilsson, som lärt till skräddare i Stockholm och nu arbetat för mr Sven.
Nämnden intygar att Elof är son till Nils Håkansson och Kerstin Eriksdotter
och har gott ryckte.

Fryksdals härad domprotokoll 1667 ht 39.
Nämnden skall medla mellan Jöns Håkansson skräddare i Karlstad och
Nils Håkansson i Aplung. Nils har löst Jöns brorsdel 2/5 av 2/3 i Aplung,
men köpet har återgått.

Fryksdals härad domprotokoll 1670 ht 22.
Hustomten i Aplung kommer att delas i tre delar från öster till väster.
Nils Håkansson skall ha den västra delen, Jöns Håkansson mellandelen
och Nils Larsson med sina grannar den östra delen.

Fryksdals härad domprotokoll 1676 ht 46.
Fasta för Nils Håkansson i Aplung och hans svåger Halvard Larsson ib på
2/3 ib. De har löst från Nils broder skräddaren Jöns Håkansson i Karlstad
hans 2/5 av 2/3 för 220 rd, hälften var. Sedan har Nils och Halvards hustru
gottgjort sina brorsbarn Håkan och Jon Jönssöner samt Marit, Karin och
Gertrud Jönsdöttrar i Högberg för deras bördsrätt. Slutligen har Nils ärvt 2/5
av 2/3 i Aplungen efter föräldrarna och Halvards hustru Marit Håkansdotter
likaledes 1/5 av2/3 ib.

Fryksdals härad domprotokoll 1677 ht 1.

Nämdemannen Nils Håkansson i Aplungen är sjuk, varför i hans ställe
intages Ingemar Larsson i Åsen.

Fryksdals härad domprotokoll 1680 vt 43.
Nils Håkansson i Aplung hustrus Kerstin Eriksdotters arvejord 1/6 i Humlen
som Lars Svensson i Fölsvik och Per Svensson i Persby köpt för 30 rd,
hälften vardera, (Jfr fasteuppgiften 87 ht 9.) Några historiska händelser under Nils  vandring på jorden 1625 - 1700.

1628:
Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
          Mantalslängder införs.
1630:
Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget.
1631:
Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig. 12 000 stupade.
          Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal.
1636:
Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna.
1638:
Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika.
1643:
Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1647:
Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1649:
Föreskrift om milstolpar längs vägarna.
1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662: Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
-----------------------------------------------------------------------------------------------