Personakt
Håkan Nilsson är ff ff mf mf fm ff (4260)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.

Håkan Nilsson

Nämndeman mellan 1621 och 1649.

Far:  
Mor:  

Född:omkring 1595
Död:1650 Västra Ämtervik Aplung (S)

Barn med ?

Barn:
2130 Nils Håkansson (~1625 - )
Jöns Håkansson
Marit Håkansdotter

NoteringarKälla:
Fryksdals härad domprotokoll 1633 ht 11.

Salomon Olsson för Sillegården, Kålsgården och Svensby samt Håkan
Nilsson i Aplung för Aplungs ägare ingår förlikning rörande skog och mark
som de tvistat om.

Fryksdals härad domprotokoll 1646 ht 10.
Nämnden har varit på syn mellan Takene (Brunskog) och Aplung jämte
Väsby, varvid parterna genom Olof Olofsson och Per Persson i Takene
samt Håkan Nilsson i Aplung kommit överens om gränsdragningen.

Fryksdals härad domprotokoll 1649 ht 29.
Beviljas syn å en skogsteg som Nils Håkansson i Aplung och Lars Månsson
i Högberg påstår tillhöra dem under Högberg men som Åsborna anser sig
vara ägare till.

Fryksdals härad domprotokoll 1651 vt 2.

Efter avlidne Håkan Nilsson i Aplung intages i nämnden Pål Larsson i
Långenäs. Några historiska händelser under Håkan´s  vandring på jorden 1595 - 1650.


1596:
Holländaren Willem Barents återupptäcker Svalbard. Ger ögruppen namnet Spetsbergen.
1598:
Slaget vid Stångebro. Sigismund förlorar mot Hertig Karl (senare Karl IX)
1599:
Hertig Karl (Karl IX) blir svensk riksföreståndare.
1600:
Linköpings blodbad. Fem "rådsherrar" avrättas.
1604:
Naturforskaren Galileo Galilei formulerar lagar för fall- och pendelrörelser.
1909:
Axel Oxenstierna blir riksråd i Sverige.
1613:
Ny vägförordning med indelta vägar". Kungsvägar indelades med rastställen för varje 2 mil.
1614:
Svea hovrätt grundades 1614 och dess första lokaler var i det gamla slottet i Stockholm, Tre Kronor.
1619: Älvsborgs lösen slutbetalas till Danskarna.
1621: En allmän förordning gör Skråväsendet obligatoriskt. Allt hantverk och handel utanför skråsystemet förbjuds.
1624: Gustav II Adolf grundar staden Sala.
1627: Louis de Geer flyttar till Sverige, anlägger mässingsbruk och vapenfabriker i Norrköping
1628:
Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
          Mantalslängder införs.
1630:
Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget.
1631:
Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig. 12 000 stupade.
          Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal.
1636:
Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna.
1638:
Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika.
1643:
Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1647:
Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1649:
Föreskrift om milstolpar längs vägarna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------