Personakt Antavla
Jon Olofsson är mm mm mm ff ff fm f (16258) och mm ff mm mm ff mm ff (29644)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Jon Olofsson

Far:32516 Olof
Mor:  

Född:  
Död:före 1653

Barn med ?

Barn:
8129 Börit Jonsdotter (~1600 - <1677)
14822 Olof Jonsson
Karin Jonsdotter
Johan Jonsson
Jon Jonsson

Noteringar

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1660 ht 28.

Sal. Jon Olofsson d. y. i Svenneby har lämnat sonhustrun Elin Olofsdotter sin
1/20 ib för skötsel. Dessutom har Elin och hennes man Olof Jonsson löst från
fastern Ingeborg Olofsdotter hennes 1/20, vilken lott Ingiel och Guri fått rätt
att lösa till hälften. De löser dock hela lotten och äger nu 1/4 i Svenneby,
och även Elin och hennes barn äger 1/4 ib.

Fryksdals härad domprotokoll 1653 vt 28.

Med intygande av f. d. häradsdomaren Jöns Markusson i Fensbol och Bengt
Arvidsson i Åshagen bevisar Elin Olofsdotter i Svenneby, att hennes svärfader
sal. Jon Olofsson och hans syskon samtyckt till att hon och hennes man Olof
Jonsson löst ½ femtedel i Svenneby av Ingeborg Olofsdotter för 3 oxar samt att
hennes svärfader Jon lämnat henne sin lott ½ femtedel i Svenneby för skötsel.

Fryksdals härad domprotokoll 1634 vt 10.
Gamla kvinnan Ingeborg i Fensbol lämnar sin arvslott ib till brodern Jon i
Svenneby för skötsel. Jon lovar dock att betala för jorden, så att hon kan ge
pengarna till sina barn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------