Personakt Antavla
Olof Jonsson är mm ff mm mm ff mm f (14822)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Olof Jonsson

Far:16258 Jon Olofsson (- <1653)
Mor:  

Född:    
Död:    

Äktenskap med 14823 Elin Olofsdotter

Barn:
7411 Olofsdotter

Noteringar

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1660 ht 28.

Sal. Jon Olofsson d. y. i Svenneby har lämnat sonhustrun Elin Olofsdotter sin
1/20 ib för skötsel. Dessutom har Elin och hennes man Olof Jonsson löst från
fastern Ingeborg Olofsdotter hennes 1/20, vilken lott Ingiel och Guri fått rätt att
lösa till hälften. De löser dock hela lotten och äger nu 1/4 i Svenneby, och
även Elin och hennes barn äger 1/4 ib.

Fryksdals härad domprotokoll 1653 vt 28.
Med intygande av f. d. häradsdomaren Jöns Markusson i Fensbol och Bengt
Arvidsson i Åshagen bevisar Elin Olofsdotter i Svenneby, att hennes svärfader
sal. Jon Olofsson och hans syskon samtyckt till att hon och hennes man Olof
Jonsson löst ½ femtedel i Svenneby av Ingeborg Olofsdotter för 3 oxar samt att
hennes svärfader Jon lämnat henne sin lott ½ femtedel i Svenneby för skötsel.

Fryksdals härad domprotokoll 1654 vt 7.
Anders Jonsson i Sörmark återkräver av Jon, Johan och Olof i Svenneby sin
mormors Ingeborg Olofsdotters jord i Fensbol, som hon sålt dem för skötsel samt
3 oxar till sina barn, tre söner och en dotter, den sistnämnda Anders moder Guri
Jonsdotter. Käromålet ogillas, när det med fastebrev av 1634 vt visas att köpet
är fastdömt och att Anders morbror Anders Jonsson och morbrodern Arne
Jonssons son Halvard fått betalningen men att hans moder Guri ej velat ha
något för sin del.
-----------------------------------------------------------------------------------------------