Personakt Antavla
Gertrud Arvidsdotter är ff ff mf fm (265) och ff mf mm mm (303)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Gertrud Arvidsdotter

Far:530 Arvid Olofsson (1636 - 1727)
Mor:531 Marit Nilsdotter (~1650 - )

Född:1691-09-27 Västra Ämtervik Kålsgården (S)
Död:  

Äktenskap med Håkan Håkansson (1698 - 1718)

Vigsel:1716-12-28 Västra Ämtervik (S)

Barn:
Måns Håkansson (1718 - )

Äktenskap med 264 Erik Nilsson (~1685 - )

Vigsel: 1719-06-21 Västra Ämtervik (S)Prästen skriver fel namn på hennes man vid vigseln,
hennes make är Erik Nilsson.

Barn:
Nils Eriksson (1721 - )
132 Håkan Eriksson (1726 - 1773)
Arvid Eriksson (1730 - )
151 Britta Eriksdotter (1733 - 1780)

Noteringar

Källa:
Född
Se: AD Online: Västra Ämtervik C:1 Födelse & dopbok 1690 - 1769 Sida: 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1721 vt 108.
Per Jonsson i Treskog kräver av hustru Gertrud Arvidsdotter i Aplung,
som enda arvinge efter sal. svärfar Håkan Nilsson i Aplung, 5 rd som
denne lånat. Hon tillstår genom sitt ombud Arvid Arvidsson i Kålsgården,
att hon ej vet om skulden gäldats, och åläggs att betala till Per Jonsson.

Fryksdals härad domprotokoll 1722 vt 49.
Avslås yrkande av Gudmund Larsson i Aplung och Per Gudmundsson
i Elofstorp att få lösa sitt syskonebarns Håkan Håkanssons jord i Aplungen
från hans änka Gertrud Arvidsdotter. Gertrud äger lotten genom bakarv
efter sitt barn med Håkan, vilket barn överlevt sin far.

Fryksdals härad domprotokoll 1722 vt 74.
Gertrud Arvidsdotters man Erik Nilsson i Aplung och nämndemannen
Arvid Arvidsson i Kålsgården, vilken nu även talar för sin syster Gertrud,
har till Gudmund Larsson syskonbarn ill Gertruds förre man sal. Håkan
Håkansson, sålt 1/10 v 1/6 i Aplung för 20 rd jämnte 4 rd till Erik Nilsson
för hans besvär. Gertrud och Gudmund äger härigenom hälften var
av denna 1/6.

Fryksdals härad domprotokoll 1731 ht 10.
Hustru Marit Nilsdotter i Kålsgården har sistl. 22/8 för skötsel testamenrerat
sonen Arvid Arvidsson och hans hustru Marit Nilsdotter i Kålsgården sin fasta
egenom i Svensby, som hennes son Nils Arvidsson innehar och skall lösas från
Arvid. Dessutom skall Arvid äga hennes och hennes sal. mans jord i
Kålsgården, eftersom de inlöst fast egendom på andra ställen åt sina övriga barn.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 vt 120.
Erik Nilsson vill behålla den 1/8 av 1/3 ur 1/8 (enl. helgärdsräkningen i
Kålsgården som Arvid Arvidsson där innehar men som tillhör Gertrud
Arvidsdotter. Arvid uppvisar sin mors Marit Nilsdotters testamente av
1731 (ht 10), som tillåter honom att ensam besitta lotten, varför Erik
bör ta lösen för en.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 ht 136.
Olof Arvidsson i Nussviken tvistar med sin bror Arvid Arvidsson i Kålsgården
om sin arvejord i Kålsgården efter fadern Arvid Olofsson och likaledes om
bördsrätt till systern Gertrud Arvidsdotters 1/8 av1/12 i Kålsgården, vilken
Arvid fått rätt att inlösa. Parterna enas om att Arvid skall avstå till Olof 1/4
av faderns egen arvejord i 1/12 i Kålsgården, varjämte Olof skall ensam lösa
Gertruds lott, varemot Olof avstår all rätt i den hemmansdel i Kålsgården som
fadern köpt av sin bror Jöns Olofsson i S. Bråne.

Fryksdals härad domprotokoll 1736 vt 199.
3/8 av 1/12 i Kålsgården, varav Olof Arvidsson i Nussviken dels ärvt 2/8, dels
den 28 ds (jan.) köp av Erik Nilsson och hans hustru Gertrud Arvidsdotter
i Aplung för 13 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1738 vt 181.
Fasta för Olof Aridssons i Nussviken arvingar på 3/8 av 1/12 i Kålsgården,
som fadern dels ärvt, dels köpt av Erik Nilsson och hans hustru Gertrud
Arvidsdotter i Aplung. (1 ub 36 vt 199)
------------------------------------------------------------------------------------