Personakt Antavla
Britta Andersdotter är mm mm mm ff fm (2033)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Britta Andersdotter

Far:4066 Anders Elofsson (~1635 - )
Mor:  

Född:omkring 1660  
Död:1737-12-12 Sunne Norra Näs (S)

Barn med 2032 Arvid Jonsson (1647 - 1740)

Barn:
1016 Jöns Arvidsson (1686 - )

Noteringar


Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1721 ht 7.

Innan Arvid Jonsson i Näs får ut sin hustrus Britta Andersdotter arvslott
i Bryggegården från brodern Anders Andersson, bör dess storlek uträknas.

Fryksdals härad domprotokoll 1721 ht 155.
Anders Andersson i Bryggegården har mist sin gård genom brand.

Fryksdals härad domprotokoll 1722 ht 145.

Utredes i sak mellan å ena sidan hustru Kerstin Andersdotter i Spelnästorp
och å andra sidan hennes halvsyskon Anders i Bryggegården och Arvid i Näs
vad hon kan ha att fordra i Bryggegården för sitt möderne och fäderne, som
fadern sal. Anders Elofsson bytt från Röberg till Bryggeården.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 ht 141.
Enligt utslag 1722 (ht 145) har man utrett i saken mellan å ena sidan hustru
Kerstin Andersdotter i Spelnästorp och å andra hennes halvsyskon, sal. Anders
Elofssons yngte barnkull i Bryggegården, hur mycket Kerstin ärvt i möderne och
fäderne och vad hon ärvt i Röberg och Bryggegården efter sina före fadern
avlidna bröder Johan och Erik Anderssöner. Parterna har förlikts, men yngre
kullen, sönerna Anders och Sven Anderssöners änkor Marit och Kerstin
Larsdöttrar samt Arvid Jonsson i Näs på sin hustrus Britta Andersdotters,
Kristoffer Anderssons och Karin Anderersdotters omyndiga barns
samt Gunnila Andersdotters arvingars vägnar, vill dock nu,
eftersom alla handlingar för två år
sedan förstörts vid en brand i Bryggegården, med vittne bevisa att Anders
Elofsson köpt 5/12 i Röberg under sitt senare gifte samt ärvt något därstädes
genom bakarv efter Kerstins samsyskon och 1685 därför tillbytt sig 2/7 i
Bryggegården, vilka 2/7 Kerstin ensam besitter som sitt mödernearv. Vittnet
Per Engelbreaktsson i Röberg (ca 60 år) uppger, att då Kerstin Andersdotter
för ungefär 19 år sedan bytte bort sin lott i Röberg ill Elof Brynielsson i Röberg
för vederlag i Spelnästorp och mellangift, var hennes far och halvbrodern
Anders närvarande, vilken sistnämnde då gladde sig åt att bli kvitt henne från
Bryggegården, varvid fadern anmärkt att hon hade ännu en brorslott att fordra
där. Samma uppgift har vittnet Jöns Olofsson i Ingeborgjorden (nära 60 år).
Per tillägger att Anders Elofsson köpt 1/12 i Röberg av Pers far Engelbrekt
Nilsson, och 4/12 har han köpt av en släkting till Kerstins mors förre man Erik
Olofsson. Man kommer fram till att Anders fått sin senare hustru för inemot
70 år sedan, men parterna är ej överens om när köpet av 5/12 gjorts, och på
grund av denna ovisshet kan rätten ej annat förklara dessa köpta för båda
kullarnas fäderne. Kerstins mor ägde 1/6 Röberg ( varav Kerstin ärvt en del )
som tillsammans med vad hon ärvt fter sina två sambröder gör icke fullt 1/12 i
Röberg, men hon har mot vederlag i Spelnästorp bytt bort en hel 1/12 till Elof
Brynielsson, som fått fasta därpå 1706 ( vt 3). Således har inget av hennes
möderne blivit lagt till senare kullens mödernejord i Bryggegården, utan hon
äger blott i fäderne 1/10 av de 2/7 arvejord som fadern enligt fastebrevet
1690 (ht 19) tillbytt sig för sin köpe - och arvejord i Röberg, men eftersom
fadern sagt att hon hade att fordra mera i Bryggegården, låter yngre kullen
henne få en brorslott, 1/5 i 1/2 Bryggegården vilken dock bör lösas av något
halvsyskon i Bryggegården. Kerstin vädjar till lagmansrätt.
------------------------------------------------------------------------------

Se: AD Online: Värmland Sunne Norra Näs AI:1 Husförhör 1708 - 1717 Sida: 15
Se: AD Online: Värmland Sunne Norra Näs AI:2 Husförhör 1722 - 1728 Sida: 16
Se: AD Online: Värmland Sunne Norra Näs AI:3 Husförhör 1729 - 1735 Sida: 18
Se: AD Online: Värmland Sunne Norra Näs AI:4 Husförhör 1736 - 1740 Sida: 18


Dokument

Husförhör 1708-1717 Norra Näs Sunne, Värmland.
Husförhör 1722-1728 Norra Näs Sunne, Värmland.
Husförhör 1729-1735 Norra Näs Sunne, Värmland.
Husförhör 1736-1740 Norra Näs Sunne, Värmland.
------------------------------------------------------------------------------