Personakt Antavla
Anders Elofsson är mm mm mm ff fm f (4066)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Anders Elofsson

Far:8132 Elof Persson (~1610 - )
Mor:8133 Börit Jönsdotter (~1610 - )

Född:omkring 1635
Död:  

Barn med ?

Barn:
2033 Britta Andersdotter (~1660 - ~1740)
Anders Andersson

Barn med

Barn:
Kerstin Andersdotter

Noteringar

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1655 vt18.

Fasta för Anders Elofsson i Röberg. Han har 1/ köpt av Per Andersson
och Olof Persson från Vimmerby löjtnantens sal. Erik Olofssons arvingars
Per och Jonas Olofssöner i Vimmerby samt herr Nils i Ingatorp och Karl
Olofssons i Torp arvslott 1/4 i Röberg för 24 rd, vari ligger 20 rd för
Anders arvslott i Spelnäs, 2/ köpt av Marit Olofsdotter i Högforsen
hälften av hennes lott i Röberg "som var 1/12 ib," för 10 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1657 ht 5.
Fasta för Per Elofsson i Spelnäs på 1/12 ib. Han har köpt av sina bröder
Anders Elofsson i Röberg och Måns Elofsson i Gettjärn deras lotter för 20 rd
till dem var och har själv ärvt efter föräldrarna Elof Persson och
Börit Jönsdotter.

Fryksdals härad domprotokoll 1687 ht 90.
1/2 Bryggegården av Anders Elofsson. Han har
a/ löst från hustru Marit Gunnarsdotter i Ingeborgjorden 12 1/2 rd,
b/ löst från Per Jonsson i Kymstad för 3 rd,
c/ löst från Anders Olofsson i Strandvik för 1 rd,
d/ löst från Olof Elofsson i Skäggegård för 4 rd,
/e/ tillbytt sig 2/7 i Bryggegården från Elof, Jöns och Karin Elofsbarn för
i Röberg och
f/ ärvt en del.

Fryksdals härad domprotokoll 1687 ht 91.
7/12 i Röberg, om Elof, Jöns och Karin Elofsbarn i Röberg inbytt från
Anders Elofsson i Bryggegården för 2/7 i Bryggegården.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 ht 141.
Enligt utslag 1722 (ht 145) har man utrett i saken mellan å ena sidan hustru
Kerstin Andersdotter i Spelnästorp och å andra hennes halvsyskon, sal. Anders
Elofssons yngte barnkull i Bryggegården, hur mycket Kerstin ärvt i möderne och
fäderne och vad hon ärvt i Röberg och Bryggegården efter sina före fadern
avlidna bröder Johan och Erik Anderssöner. Parterna har förlikts, men yngre
kullen, sönerna Anders och Sven Anderssöners änkor Marit och Kerstin
Larsdöttrar samt Arvid Jonsson i Näs på sin hustrus Britta Andersdotters,
Kristoffer Anderssons och Karin Anderersdotters omyndiga barns
samt Gunnila Andersdotters arvingars vägnar, vill dock nu,
eftersom alla handlingar för två år
sedan förstörts vid en brand i Bryggegården, med vittne bevisa att Anders
Elofsson köpt 5/12 i Röberg under sitt senare gifte samt ärvt något därstädes
genom bakarv efter Kerstins samsyskon och 1685 därför tillbytt sig 2/7 i
Bryggegården, vilka 2/7 Kerstin ensam besitter som sitt mödernearv. Vittnet
Per Engelbreaktsson i Röberg (ca 60 år) uppger, att då Kerstin Andersdotter
för ungefär 19 år sedan bytte bort sin lott i Röberg ill Elof Brynielsson i Röberg
för vederlag i Spelnästorp och mellangift, var hennes far och halvbrodern
Anders närvarande, vilken sistnämnde då gladde sig åt att bli kvitt henne från
Bryggegården, varvid fadern anmärkt att hon hade ännu en brorslott att fordra
där. Samma uppgift har vittnet Jöns Olofsson i Ingeborgjorden (nära 60 år).
Per tillägger att Anders Elofsson köpt 1/12 i Röberg av Pers far Engelbrekt
Nilsson, och 4/12 har han köpt av en släkting till Kerstins mors förre man Erik
Olofsson. Man kommer fram till att Anders fått sin senare hustru för inemot
70 år sedan, men parterna är ej överens om när köpet av 5/12 gjorts, och på
grund av denna ovisshet kan rätten ej annat förklara dessa köpta för båda
kullarnas fäderne. Kerstins mor ägde 1/6 Röberg ( varav Kerstin ärvt en del )
som tillsammans med vad hon ärvt fter sina två sambröder gör icke fullt 1/12 i
Röberg, men hon har mot vederlag i Spelnästorp bytt bort en hel 1/12 till Elof
Brynielsson, som fått fasta därpå 1706 ( vt 3). Således har inget av hennes
möderne blivit lagt till senare kullens mödernejord i Bryggegården, utan hon
äger blott i fäderne 1/10 av de 2/7 arvejord som fadern enligt fastebrevet
1690 (ht 19) tillbytt sig för sin köpe - och arvejord i Röberg, men eftersom
fadern sagt att hon hade att fordra mera i Bryggegården, låter yngre kullen
henne få en brorslott, 1/5 i 1/2 Bryggegården vilken dock bör lösas av något
halvsyskon i Bryggegården. Kerstin vädjar till lagmansrätt.
---------------------------------------------------------------------------