Personakt Antavla
Erik Olofsson Löwen är mm mm mf ff f (1008)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Erik Olofsson Löwen

Soldat.

Far:1820 Olof Pålsson Suhoinen (~1625 - ~1710)
Mor:1821 Annika Larsdotter Karjalainen (~1629 - <1722)

Född:omkring 1652 Sunne Lövåsen (S)
Död:före 1728

Barn med ?

Barn:
Olof Eriksson (1686 - )
Mattes Eriksson (1694 - )
Gustaf Eriksson (1699 - 1782)
504 Henrik Eriksson (1704 - 1791)
Petter Eriksson (1709 - )

Noteringar

Erik Olofsson Löwen föddes c:a. 1652 i Lövåsen Sunne, Värmland av föräldrarna
Olof Pålsson Suhoinen (c:a.27 år) och hans hustru Annika Larsdotter Karjalainen (c:a.23 år).

Erik Olofsson Löwen avancerade i krigstjänst. Han benämns ömsom
som förridare, rustmästare, furir, "fuller furir", vilket torde
innebära underofficers rang.

Erik verkar ha haft sin familj boende i Lövåsen, dit han också återvände efter slutad tjänst och
inlöste ytterligare en broderlott förutom sin egen.

Namnet på Eriks hustru är okänt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1685 ht 47.

Innan han gifte sig var han 1685 åtalad för lägersmål med "konan" Annika Nilsdotter, och fick
löpa gatlopp för att han inte hade pengar till böterna
(: " . . . . och som han intedt ägdhe böta medh, lopp han herföre gatulopp").

Fryksdals härad domprotokoll 1715 ht 42.
Johan Eriksson i Åsegård har tillbytt sig av furiren Erik Löwens son Olof Eriksson i Lövåsen
hans hustrus Marit Johansdotters arvslott 1/9 ur 1/3 av 1/4 i Åsegård för sin hustrus Ingeborg
Ivarsdotters 1/12 i Lövåsen.

Fryksdals härad domprotokoll 1715 ht 126.
Furiren Erik Löwen och Daniel Olofsson i Lövåsen har gett Olof Bondesson och Erik Larsson
i Arneby tillstånd att mot ersättning bryta två lass löv på Lövåsens ägor, men då Erik Löwens
folk frånhänt dem vad de tagit, dömt Erik att ersätta dem för två lass med 2 d 8 öre smt.

Fryksdals härad domprotokoll 1725 ht 171.
Furiren Erik Olofsson Löwen yrkar att få del i det köp hans bror Daniel Olofsson i Lövåsen
gjort med syskonen. Daniel förnekar att något köp skett. På begäran av Daniel och Lars
Olofssöner och med samtycke av Erik Löwen beslutas om delning i skogen, så att de får
var sin del avvittrad.

Fryksdals härad domprotokoll 1726 vt 49.
Fastän Lövåsen (S) ej kan bära de fyra bröderna Erik, Daniel, Lars och Pål Olofssöner,
vill de alla bo där. Erik Olofsson Löwen innehar sin egen arvslott 1/6 och dessutom den
1/12 som hans son Olof Eriksson tillbytt sig. lars har likaledes 1/6 och har tillbytt sig 1/12.
Daniel har köpt sin bror Gustafs 1/6 och har därtill sin egen del. Pål har sålt inägorna av sin
del till Daniel som nyttjar skogen, fastän han sitter på Östanbjörkes ägor. Erik, Lars och
Daniel skall besitta Lövåsen, eftersom de är lika nära börd till sina syskons lotter.
Pål bör utlösas av Erik och Lars, så att dessa får liksom Daniel 1/3 vaar av hemmanet.
Daniel, som bor närmast vägen och har mest besvär med gästgiveriet, bör ersättas därför
på annat sätt än med större brukning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------