Personakt Antavla
Olof Pålsson Suhoinen är mm ff fm mm ff och mm ff mf mf ff samt mm mm mf ff ff (1820)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Olof Pålsson Suhoinen

Far:3640 Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen (~1594 - >1674)
Mor:3641 Elin Olofsdotter Mänkiläinen (~1600 - >1674)

Född:omkring 1625 Sunne Lövåsen (S)
Död:omkring 1710 Sunne Lövåsen (S)

Barn med 1821 Annika Larsdotter Karjalainen (~1629 - <1722)

Barn:
916 Lars Olofsson (~1646 - 1736)                        (mm ff mf mf f)
Pål Olofsson (1649 - )
1008 Erik Olofsson Löwen (~1652 - <1728)         (mm mm mf ff f)
910 Daniel Olofsson Suhoinen (1660 - 1741)        (mm ff fm mm f)
Gustaf (Giösta) Olofsson (1672 - 1698)
Petter Olofsson Björkman
Bertil Olofsson

Noteringar

Detta framgår av följande utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674

Påfwel Olofsson och hans hustru Elin Olofsdotter i
Lööffåsen (Lövåsen) i Sunds (Sunne) Socken, gamla och åldersstigna blinda folk, testamentera till sin son
Oluff Påfwelsson och hans hustru Anneka Larsdotter halvparten af deras lösöre,
lika arv med syskonen i den andra halvparten lösöret samt all den fasta egendom de äga i Lööffåsen
mot försörjning i deras lifstid. Oluffs broder,
Erich Påfwelsson och hans syster Marit i jangshöiden hava gått med på att aldrig tala på detta testamente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 2-6/10 1694

Olof Påhlsson i Löfåsen upbödh nu samma 1/4 skattehem:t Löfåsen efter han dett fått först af sina föräldrar
genom testamente approberat på tinget d. 15 juni 1674. Jemvehl hans syskon honom dhett uplåtit moth
10 RD:s betalning till brodern Erik Påhlsson i Tväråna (Östmark) och 5 RD:r till systern hru Marit Påhlzdotter
i Jangzhöjden (Arnstorp Sunne) / den Olof sadhe sig aflagdt och lofwadhe till her näst dherpå
upwijsa Q:ts/ effter Tingz resolution d. 14 juni A:o 1683.
 Några historiska händelser under Olof´s  vandring på jorden c:a. 1625 - c:a.1710.

1628:
Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1630:
Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget.
1632:
Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal.
1634:
Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar.
1636:
Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna.
1638:
Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika.
1643:
Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645
1647:
Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1649:
Föreskrift om milstolpar längs vägarna.
1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662: Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701: Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
1707:
Carl von Linné föds den 23 maj i Småland.
-----------------------------------------------------------------------------------------------