Personakt
Katarina Svensdotter är mm ff mm mm fm fm (7413)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Katarina Svensdotter

Far:  
Mor:  

Född:  
Död:    

Barn med 7412 Månrten Höffner (- 1663)

Barn:
3706 Ernest Höffner (- 1676)
Katarina Höffner
Mårten Höffner
Nils

Noteringar

Anlände till Prästbol i Värmland år 1629. Hemmanet hade han erhållit av Gustav II Adolf.
Från 1624, kanske tidigare, hade M. Höffner rätt att uppbära skatt från Torsby gård, Röbjörkeby
och Persby. Han ägde också mark i Rådom, Sunne. Den 17 januari 1636 fastställdes att M.H.
skattefritt fick disponera Prästbol, till följd av lång och trogen tjänst i den svenska armén.
Mellan 1636-41 befann sig M.H. i Stettin där har var regementskvartermästare, en hög militär
befattning på den tiden.

En son till Mårten, som också hette Mårten Höffner, uppges ha tjänstgjort som fänrik vid sin
fars kompani; han stupade senare i strid ombord på ett skepp år 1645.

1663 ht 23: Mårten Höffners änka Katarina Svensdotter testamenterade allt lösöre till mågen
Anders Olofsson i Långerud och dottern Katarina Höffner.

Om Katarina Höffner kan man läsa:
I juli 1686 avkrävdes Katarina Höffner, Röbjörkeby, del av arvet efter maken, korpral Anders Olofsson.
Testamentet tillskrev henne all egendom. Det hela slutar med att Katarina får behålla 1/3 av boets tillgångar.
Senare blev hon av Caspar Kristoffer von Gersdorff - tysk adelsman i svensk tjänst - upplyst om att hon var
berättigad hela knektlegan. Efter en uppgörelse i godo erhöll hon ytterligare del av arvet.

Hösten 1688 krävde Katarina, som vid denna tidpunkt var gift med en skräddare i Askersby, Sunne, att
Jon Björnsson, Bada, skulle anmodas att reglera en gammal skuld till hennes förutvarande make.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1629 ht 11.

Kapten Höffners hustru har tagit tvenne kor från Olof i Kälkerud för det som
drängen stulit, men då Olof nu dömts enligt lag bör han återfå de två korna.

Fryksdals härad domprotokoll 1636 vt 12.

Kapten Höffners hustru Katarina anklagar ynglingen Lasse Håkansson för att
ha tillsammans med en annan hennes legodräng Halsten Persson, vilken nu
rymt till Norge, stulit åtskilliga saker. Lasse döms till hängning, men "nåden
hemställes höga öfverheten".

Fryksdals härad domprotokoll 1636 vt 14.
Håkan Torbjörnsson i Överbyn tillstår, att kapten Höffners hustru förlikts med
4 rd för den stöld som hans son Lasse begått. Detta strider mot lag, men
eftersom kaptenskan ursäktas av sin fåkunnighet om dylikt slipper hon böter,
men de 4 rd hon erhållit döms förverkade till kronan.

Fryksdals härad domprotokoll 1640 ht 4.
Fänriken Per Bengtsson Snickare i Rådom kärar på kvartermästaren
Mårten Höffners hustrus Karin Svensdotters vägnar till Benal Persson i
Överbyn, som i förtid tagit sin son ur tjänsten hos henne av orsak att
sonen "börjat nalkas" en piga Anna Nilsdotter i Prästbol. Benal ålägges
att antingen skaffa annan dräng i stället eller låta Karin återfå hela årslegan.

Fryksdals härad domprotokoll 1645 ht 7.
Per Halvardsson i Utterbyn ålägges bevisa att han betalt major Mårten Höffners
hustru de 4 ½ rd för en oxe som nu avfordras honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1645 ht 13.
Pigan Kerstin Olofsdotter i Åsegård har avlat barn med Ernest Höffner i Prästbol
(Fryksände). Denne är nu i Tyskland. Majoren Mårten Höffner och hans hustru
vill påskina att Kerstin legat med en annan dräng, Jon Eskilsson i Ransby,
vilket hon dock förnekar. Kerstin bötar 20 mk.

Fryksdals härad domprotokoll 1646 vt 5.
Per Halvardsson i Utterbyn kan ej styrka att han betalt major Mårten Höffners
hustru för en oxe, varför han ålägges att betala skulden.

Fryksdals härad domprotokoll 1648 ht 11.
Löjtnanten Per Bengtsson Snickare i Åleby har förlikts med
regementskvartermästaren Mårten Höffner och hans landbönder på
Rådom angående städsel för Rådom, som löjtnanten åbott endast fyra år
och sagt upp sig från ett år för tidigt.

Fryksdals härad domprotokoll 1652 vt 11.
Olof Persson i Rådom (S) har dels stulit pengar från kvartermästaren Mårten
Höffner, dels tillgripit en vågkrok i Bada hammarsmedja.

Fryksdals härad domprotokoll 1653 vt 18.

Torsten Jonsson och Nils Nilsson i Bada går ed på att kvartermästaren Mårten
Höffners hustru inför dem förnekat att hon erhållit av Erik Olofsson i Röberg
4 rd, såsom denne påstår. Bonde Jönsson kräver nu beloppet av Anders
Elofsson i Röberg "på hans hustrus vägnar" och Anders döms att betala.

Fryksdals härad domprotokoll 1663 ht 23.
Mårten Höffners änka Karin Svensdotter testamenterar allt lösöre till mågen
Anders Olofsson i Långerud och dottern Katarina Höffner.
----------------------------------------------------------------------------