Personakt
Månrten Höffner är mm ff mm mm fm ff (7412)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Månrten Höffner

Far:  
Mor:  

Född:  
Död:1663 Fryksände Prästbol (S)

Barn med 7413 Katarina Svensdotter

Barn:
3706 Ernest Höffner (- 1676)
Katarina Höffner
Mårten Höffner
Nils

Noteringar

Kapten 1629. Kvartermästare 1640 och 1653. Major 1645.

Anlände till Prästbol i Värmland år 1629. Hemmanet hade han erhållit av Gustav II Adolf.
Från 1624, kanske tidigare, hade M. Höffner rätt att uppbära skatt från Torsby gård, Röbjörkeby
och Persby. Han ägde också mark i Rådom, Sunne. Den 17 januari 1636 fastställdes att M.H.
skattefritt fick disponera Prästbol, till följd av lång och trogen tjänst i den svenska armén.
Mellan 1636-41 befann sig M.H. i Stettin där har var regementskvartermästare, en hög militär
befattning på den tiden.

En son till Mårten, som också hette Mårten Höffner, uppges ha tjänstgjort som fänrik vid sin
fars kompani; han stupade senare i strid ombord på ett skepp år 1645.

1663 ht 23: Mårten Höffners änka Katarina Svensdotter testamenterade allt lösöre till mågen
Anders Olofsson i Långerud och dottern Katarina Höffner.

Om Katarina Höffner kan man läsa:
I juli 1686 avkrävdes Katarina Höffner, Röbjörkeby, del av arvet efter maken, korpral Anders Olofsson.
Testamentet tillskrev henne all egendom. Det hela slutar med att Katarina får behålla 1/3 av boets tillgångar.
Senare blev hon av Caspar Kristoffer von Gersdorff - tysk adelsman i svensk tjänst - upplyst om att hon var
berättigad hela knektlegan. Efter en uppgörelse i godo erhöll hon ytterligare del av arvet.

Hösten 1688 krävde Katarina, som vid denna tidpunkt var gift med en skräddare i Askersby, Sunne, att
Jon Björnsson, Bada, skulle anmodas att reglera en gammal skuld till hennes förutvarande make.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1629 vt 2.

Kapten Höffner har förlikts med Per och Jon i Stensgård om ersättning för en
älg de funnit på hans mark.

Fryksdals härad domprotokoll 1629 ht 10.
Olof i Kälkerud har "hylat och hållit med" en dräng, som gjort bodräkt hos
kapten Mårten Höffner, och dessutom tagit hand om stöldgodset, varför
han bötfälls och ålägges att återställa vad han mottagit av drängen.

Fryksdals härad domprotokoll 1629 ht 11.
Kapten Höffners hustru har tagit tvenne kor från Olof i Kälkerud för det som
drängen stulit, men då Olof nu dömts enligt lag bör han återfå de två korna.

Fryksdals härad domprotokoll 1634 ht 26.
Klemet på Heden bötar för att han mot förbud sålt kapten Höffner en älghud.

Fryksdals härad domprotokoll 1636 vt 12.
Kapten Höffners hustru Katarina anklagar ynglingen Lasse Håkansson för att
ha tillsammans med en annan hennes legodräng Halsten Persson, vilken nu
rymt till Norge, stulit åtskilliga saker. Lasse döms till hängning, men "nåden
hemställes höga öfverheten".

Fryksdals härad domprotokoll 1636 vt 14.

Håkan Torbjörnsson i Överbyn tillstår, att kapten Höffners hustru förlikts med
4 rd för den stöld som hans son Lasse begått. Detta strider mot lag, men
eftersom kaptenskan ursäktas av sin fåkunnighet om dylikt slipper hon böter,
men de 4 rd hon erhållit döms förverkade till kronan.

Fryksdals härad domprotokoll 1640 vt 7.
Fänriken Per Snickare i Rådom fordrar på kvartermästaren Mårten Höffners
vägnar av Olof i V Berga en oxe, el. 7 rd, som hans son Per Olofsson i V Berga
enligt sin skuldsedel av år 1639, utgiven i Svineskans i Vorpommern, erkänt
sig vara skyldig.

Fryksdals härad domprotokoll 1640 ht 3.
Soldathustrun Ingrid Botolfsdotter i Askerud är åtalad för enfalt hor med
drängen Per Olofsson i Östmark (står Östermark, Frykerud). Hennes man
Per Jonsson, korpral under Mårten Höffner, har varit borta i 5 år, och man
har trott honom vara död, varför hon och Per Olofsson planerat att gifta
sig och även inlett intimt umgänge. Fjorton dagar före jul har hon fått brev
från sin man, men tyvärr för sent. Barnet är fött strax före midsommar.
Rätten kan ej fria henne från straff men hänskjuter målet till högre rätt.
Per Olofsson har rymt, när han blivit underkunnig om att Ingrids man lever.

Fryksdals härad domprotokoll 1640 ht 4.
Fänriken Per Bengtsson Snickare i Rådom kärar på kvartermästaren
Mårten Höffners hustrus Karin Svensdotters vägnar till Benal Persson i
Överbyn, som i förtid tagit sin son ur tjänsten hos henne av orsak att
sonen "börjat nalkas" en piga Anna Nilsdotter i Prästbol. Benal ålägges
att antingen skaffa annan dräng i stället eller låta Karin återfå hela årslegan.

Fryksdals härad domprotokoll 1645 ht 7.
Per Halvardsson i Utterbyn ålägges bevisa att han betalt major Mårten Höffners
hustru de 4 ½ rd för en oxe som nu avfordras honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1645 ht 13.
Pigan Kerstin Olofsdotter i Åsegård har avlat barn med Ernest Höffner i Prästbol
(Fryksände). Denne är nu i Tyskland. Majoren Mårten Höffner och hans hustru
vill påskina att Kerstin legat med en annan dräng, Jon Eskilsson i Ransby,
vilket hon dock förnekar. Kerstin bötar 20 mk.

Fryksdals härad domprotokoll 1646 vt 5.
Per Halvardsson i Utterbyn kan ej styrka att han betalt major Mårten Höffners
hustru för en oxe, varför han ålägges att betala skulden.

Fryksdals härad domprotokoll 1653 vt 18.
Torsten Jonsson och Nils Nilsson i Bada går ed på att kvartermästaren Mårten
Höffners hustru inför dem förnekat att hon erhållit av Erik Olofsson i Röberg
4 rd, såsom denne påstår. Bonde Jönsson kräver nu beloppet av Anders
Elofsson i Röberg "på hans hustrus vägnar" och Anders döms att betala.

Fryksdals härad domprotokoll 1653 vt 32.
Kvartermästaren Mårten Höffner har förlikts med Anders Olofsson i Åsegård om
bl.a. "knektesläppning" och penninglån.

Fryksdals härad domprotokoll 1654 vt 21.

Tomas Persson och Olof Månsson i Röbjörkeby samt Per Håkansson i Ånneby
ålägges att ersätta kvartermästaren Mårten Höffner för en not som de
förstört för honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1656 vt 20.
Kvartermästaren Mårten Höffner i Prästbol har förlikts med Tomas Olofsson,
Tomas Persson och Olof Månsson i Röbjörkeby om fisket i Bada-sjön.

Fryksdals härad domprotokoll 1663 ht 23.

Mårten Höffners änka Karin Svensdotter testamenterar allt lösöre till mågen
Anders Olofsson i Långerud och dottern Katarina Höffner.
----------------------------------------------------------------------------