Personakt
Olof Tolsson är mm ff fm mf mf mm f och mm ff mf mf mf mm f och mm fm mf mm ff fm f
och mm mm fm ff mm mm f samt mm mm mf fm mf mm f 14550)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Olof Tolsson

Far:
Mor:  

Född:  
Död: före 1655-10-22

Barn med ?

Barn:
7275 Elin Olofsdotter (~1585 - )

Noteringar


Barn:
Elin Olofsdotter
NN Olofsdotter
Tol Olofsson
Olofsdotter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1655 ht 25.
Fasta för Tol Olofsson i Backa (L) på 3/4 ib. Han har 1/ köpt av Johan
Jönsson i Berg hans hustrus arvslott 1/7 i Backa för 4 oxar, 2/ köpt av
Erik Andersson i Högen hans hustrus 1/7 i Backa för 4 oxar, 3/ ärvt en
lott efter sin fader. 4/ Hans son Johan Tolsson har inbytt från Jöns Jönsson
i Ransby hans hustrus 1/7 i Backa för sin hustrus del i Öjenäs, vilken sedan
blivit såld och inlagd i Ransbytorp.En gammal fryksdalsgård
Där Ner i Tosseberg

Genom ett gynnsamt läge finns rester efter en gammal gård i Tosseberg väl
bevarade. Ute vid den tvära branten ner mot Fryken finns stengrundar efter
flera byggnader. På 1645 års karta är det den norra gården. Den södra gården
låg mitt i odlingsbar mark, där syns inte några spår efter tidigare bebyggelse.
Där döljer nyare byggnader äldre rester.
Olof Elofsson
Genom att studera domböckerna från 1600- och 1700-talet kan man följa
släktens anor. Den tidigast kände ägaren heter Olof Elofsson. År 1602 är han
i delo med en granne på Åna. Därmed kan man datera hans födelse till ca.
1550-1560. Hustrun kan vi inte spåra, men i familjen finns 4 vuxna döttrar.
Den äldsta tycks vara Ingrid, som blir gift med Tool Olofsson i Backa, Lysvik.

www.sunnehembygdsforening.se/sunnebygda/SunneBygda_2003.pdf
--------------------------------------------------------------------------------