Personakt Antavla
Lisbet Bengtsdotter är mm ff fm mf mm och mm ff mf mf mm samt mm mm mf fm mm (1819)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Lisbet Bengtsdotter

Far:3638 Bengt Eriksson (~1625 - )
Mor:  

Född:omkring 1645 Örbäck, Östra Ämtervik (S)
Död.  

Äktenskap med 1818 Ivar Nilsson (~1640 - <1701)

Vigsel:1670-06-19 Sunne (S)

Barn:
909 Kerstin Ivarsdotter (1666 - 1750)
Erik Ivarsson (1674 - 1748)
917 Elin Ivarsdotter (1675 - 1743)
Ingeborg Ivarsdotter
Nils Ivarsson

Noteringar

Lisbet Bengtsdotter föddes c:a 1650 i Örbäck Östra Ämtervik, Värmland av föräldrarna
Bengt Eriksson (c:a 25 år) och hans hustru, ? ?? (c:a ??år).

19:e juni 1670 gifter sig Lisbet ( c:a 20 år) med Ivar Nilsson (c:a 30 år).
Ivar Nilsson föddes c:a 1640 i Ivarsbjörke Sunne, Värmland.

omkring 1701 efter bedömningen som går att göra efter domprotokoll (Fryksdals härad domprotokoll
1702 vt 55) dog Lisbets make Ivar c:a 60 år gammal. Ivar var noterad i ett protokoll 1697 vt 54.

Änkan Lisbet Bengtsdotter var omnämnd i många tingsprotokoll (exempelvis i 1701 ht 92, 1702 vt 55,
1709 ht 104, 1709 ht 115, ....) efter makens död.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1701 ht 92.

1/13 (vid 2. ub 1/12) av 1/4 i Ivarsbjörke, som änkan Lisbeta Bengtsdotter
ibidem köpt 1700 för 20 rd åt sina barn med sal. Ivar Nilssons av deras
faster Marit Nilsdotter i Bössviken och hennes man Nils Jonsson.
(2. ub både 01 ht och 02 vt. 3. ub saknas.)

Fryksdals härad domprotokoll 1702 vt 55.

Olof och Per Nilssöner i Ivarsbjörke samt deras bror Olof Nilssons barn
protesterar mot det köp som deras bror Ivar Nilssons änka Lisbeta Bengtsdotter
gjort med sin mans syster hustru Marit Nilsdotter i Bössviken om hennes
systerlott 1/13 av 1/4 i Ivarsbjörke. Den brorslott som är löst från Nils Nilsson
har Lisbeta redan fasta på, men av Marits får nu syskonen lösa sina
andelar enligt lag.

Fryksdals härad domprotokoll 1709 ht 104.
3/8 av 1/6 i Stävarby, varav hustru Lisbeta Bengtsdotter i Björke sistl. 7/6
utom börd köpt 2/8 av Olof Björsson i Utterbyn för 22 rd och 1/8 av Jon
Björsson i Stävarby för 10 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1709 ht 115.

1/3 av 1/2 Örbäck Östra Ämtervik som Halvard Bengtsson i Högberg och Erik
Bengtsson i Örbäck köpt 1709 31/8 av sin syster änkan Lisbeta Bengtsdotter i
Ivarsbjörke för 18 rd av dem var. Halvards måg Nils Bengtsson skall framför
sina medarvingar tillräknas del i köpet enligt sitt fäle med Halvard.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 vt 56.

Hustru Lisbeta Bengtsdotter i Ivarsbjörke skall bevisa att hon ej köpt utan
tillbytt sig Nils Nilssons i Hägerud 2/13 av 1/4 i Ivarsbjörke. Hon yrkar att
på sina barns med Ivar Nilsson vägnar få lösa lika med mannens övriga
syskon i systrarna Elin och Marit Nilsdöttrar 2/13 av 1/4 i Ivarsbjörke, som
nu är till salu. Yrkande bestrides av syskonen, Måns Nilsson i Bonäs hustru
Gertrud Nilsdotter och Gertruds bröder Olof Nilsson i Edsbjörke, Per Nilsson
i Ivarsbjörke och sal. Olof Nilssons barn, vilka anser att då Lisbeta redan
köpt en brorslott bör hon låta dem lösa Elins och Marits lotter. Lisbeta skall
dessutom överlåta till Måns Nilsson hans hustrus arvejord 1/13 av 1/4, vilken
Lisbeta ännu brukar, och avstå de 2 d 10 öre smt som fallit på hennes lott av
köpeskillingen för de forsar sal. Torbjörn Nildman köpt av hela Ivarsbjörke.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 128
Rätten kan ej bifalla Måns Nilsson i Bonäs (hustrus och brodern Olof Nilsson
i Edsbjörke talan mot sin bror sal. Ivar Nilssons arvingar, att dessa skall
utestängas från del i bördlösen av deras systrars Elin och Marit Nilsdöttrars
2/13 av 1/4 i Ivarsbjörke av skäl att nämnada arvingar tidigare löst flera
lotter än som faller på en broders lösen. Rätten finner ej anledning att ändra
vad som redan 1702 (vt 55) och 1708 (ht 90) är dömt om dessa systerdelar,
att såväl Ivar Nilssons barn som de andra syskonen är berättigade till lösen.

Fryksdals härad domprotokoll 1711 ht 23.
Hustru Lisbeta Bengtsdotter i Björke begär genom mågen Lars Olofsson i
Lövåsen att man tillskiftar henne den lott hon köpt i Stävarby, 3/8 av 1/6.

Fryksdals härad domprotokoll 1711 ht 26.
Hustru Lisbeta Bengtsdotter i Björke har full lagfart på 3/8 av 1/6 i Stävarby
(Lysvik). Såsom obördig måste hon söka K. M:ts tillstånd. (1. ut 09 ht 104).
 Några historiska händelser under Lisbeta´s  vandring på jorden 1650 - 17??.

1651:
Drottning Kristina meddelar att hon tänker avsäga sig kronan.
1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662:
Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701: Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
1703: Karl XII bibel kommer ut som är en revision av Gustav Vasas bibel.
1707: Carl von Linné föds den 23 maj i Småland.
1708:
Karl XII drar in i Ryssland med 40 000 man.
1710:
Pesten kommer till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1712:
Man går tillbaka till julianska kalendern. Februari har 30 dagar detta år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument
Vigsel mellan Lisbeta Bengtsdotter och Ivar Nilsson 19-06-1670 Sunne.
Lisbet Bengtsdotter med make och barn samt svärföräldrar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------