Personakt Antavla
Ivar Nilsson är mm ff fm mf mf och mm ff mf mf mf samt mm mm mf fm mf (1818)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Ivar Nilsson

Far:3636 Nils Ivarsson (~1610 - 1680)
Mor:3637 Kerstin Jönsdotter (~1615 - )


Född:omkring 1640
Död:före 1701

Äktenskap med 1819 Lisbet Bengtsdotter (~1645 - )

Vigsel:1670-06-19 Sunne (S)

Barn:
909 Kerstin Ivarsdotter (1666 - 1750)
Erik Ivarsson (1674 - 1748)
917 Elin Ivarsdotter (1675 - 1743)
Ingeborg Ivarsdotter
Nils Ivarsson

Noteringar

Ivar Nilsson föddes c:a 1640 i Ivarsbjörke Sunne, Värmland av föräldrarna
Nils Ivarsson (c:a 30 år) och hans hustru, Kerstin Jönsdotter (c:a 25 år).

19:e juni 1670 gifter sig Ivar ( c:a 30 år) med Lisbet Bengtsdotter (c:a 20 år).
Lisbet (Lisbeta) föddes c:a 1650 i Örbäck Östra Ämtervik, Värmland.

Ivar Nilsson dog omkring 1701 efter bedömningen som går att göra efter domprotokoll
i (Fryksdals härad domprotokoll 1702 vt 55). Ivar var även noterad i ett protokoll 1697 vt 54.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källa:
Fryksdals härad domprotokoll 1692 ht 66.

Fasta för Pål Torstensson i Öjenäs på 1/8 av 2/7 i Ransby Lysvik, som han
1685 fått av sin svärmoder Kerstin Jönsdotter i i Björke i stället för de 16 rd
han fått för sin jord i Svineberg och inlagt i Björke. Nils Jonsson i Bössviken
och Måns Nilsson i Bonäs på sina hustrurs vägnar samt Per Olofsson,
Nils Nilsson, Olof Nilsson och Ivar Nilsson i Björke för nu sak mot sin svåger
Pål Torsensson om sin fäderne 1/4 i Björke och mödernet nämnda 1/8 av
2/7 i Ransby. Pål får behålla jorden i Ransby och utlöses från Björke.
(1. ut 89 ht 72.)

Fryksdals härad domprotokoll 1695 vt 50.
Rådmannen Torbjörn Nildman har överenskommit med åborna i Ivarsbjörke
Bengt Eriksson, Lars Gabrielsson, Torsten Ivarsson, Lars Persson, Hans
Svensson, Olof Nilsson, Markus Olofsson och Ivar Nilsson om byggande av
hålldammar och om reglering av kvarnverksamheten, vartill även
nämndemannen Bengt i Askerud, som äger en del i Björke, samtyckt.

Fryksdals härad domprotokoll 1695 vt 87.
2/13 av 1/4 i Ivarsbjörke som Ivar Nilsson ib 1695 köpt av Nils Nilsson i
Hägerud för 30 rd. (Vid 2 . ub "2/3 av 1/4".)

Fryksdals härad domprotokoll 1697 vt 54.

Fasta för Ivar Nilssons arvingar i Ivarsbjörke på 2/13 av 1/4 ib.
(1. ub 95 vt 87).

Fryksdals härad domprotokoll 1702 vt 55.
Olof och Per Nilssöner i Ivarsbjörke samt deras bror Olof Nilssons barn
protesterar mot det köp som deras bror Ivar Nilssons änka Lisbeta Bengtrdotter
gjort med sin mans syster hustru Marit Nilsdotter i Bössviken om hennes
systerlott 1/13 av 1/4 i Ivarsbjörke. Den brorslott som är löst från Nils Nilsson
har Lisbeta redan fasta på, men av Marits får nu syskonen lösa sina
andelar enligt lag.

Fryksdals härad domprotokoll 1708 ht 90

Måns Nilsson i Bonäs får genom sin hustrus Gertrud Nilsdotters arvsrätt lösa
1/5 av hennes samsysters Elin Nilsdotters lott i Ivarsbjörke, vilken Elin sålt
till fyra sambröders arvingar för 20 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 128

Rätten kan ej bifalla Måns Nilsson i Bonäs (hustrus och brodern Olof Nilsson
i Edsbjörke talan mot sin bror sal. Ivar Nilssons arvingar, att dessa skall
utestängas från del i bördlösen av deras systrars Elin och Marit Nilsdöttrars
2/13 av 1/4 i Ivarsbjörke av skäl att nämnada arvingar tidigare löst flera
lotter än som faller på en broders lösen. Rätten finner ej anledning att ändra
vad som redan 1702 (vt 55) och 1708 (ht 90) är dömt om dessa systerdelar,
att såväl Ivar Nilssons barn som de andra syskonen är berättigade till lösen. Några historiska händelser under Ivar´s  vandring på jorden 1640 - 1701.

1643:
Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1647:
Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1649:
Föreskrift om milstolpar längs vägarna.
1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662:
Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701: Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument
Vigsel mellan Ivar Nilsson och Lisbeta Bengtsdotter 19-06-1670 Sunne.
Ivar Nilsson med maka och barn samt föräldrar och syskon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------