Personakt Antavla
Måns Matsson är mm ff mm mf ff (1848)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Måns Matsson

Far:3696 Mats Nilsson (~1615 - <1668)
Mor:3697 Ragnella Bengtsdotter (~1615 - )

Född:omkring 1640
Död:  

Barn med ?

Barn:
Johan Månsson (~1660 - )
Kerstin Månsdotter (~1660 - )
924 Jöns Månsson (1662 - 1722)

Noteringar

Måns Mattsson föddes c:a 1640 i Lysvik, Värmland av föräldrarna Mats Nilsson
(c:a 25 år) och hans hustru Ragnella Bengtsdotter (c:a 25 år).

Måns Mattsson var omnämnd i många tingsprotokoll (exempelvis i 1652 vt 29, 1662 ht 33,
1663 vt 66, 1665 ht 26, ....) i tingspsrotokollet från 1668 vt 35 omnämns även hans föräldrar
och några syskon till Måns.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Fryksdals härad domprotokoll 1652 vt 29.

Jon Matsson och Måns Matsson förständigas att lämmna det nybygge som
de efter tillstånd av Mats Nilsson i Solberga och Jöns Jönsson i Lövåsen
upptagit på sätern, eftersom övriga ägare till denna, Björke, Kårud och
Strandvik, ej godkänt det.

Fryksdals härad domprotokoll 1662 ht 33.
Fasta för Ivar Olofsson, Erik Olofsson och Björn Håkansson i Ivarsbjörke på
vardera 1/4 av 1/4 ib. Ivar har 1/ köpt av Mats Olofsson i Gettjärn hans
arvsott för 7 rd, 2/ köpt av Karin Olofsdotter i Djupesund hennes lott för 3 rd,
3/ köpt av Jon Olofsson i Ivarsbjörke hans lott för 6 rd, 4/ köpt av
Marit Persdotter i N. Arneby Sunne 1/3 av hennes arvslott för 8 rd till hennes
arvingar Per Eriksson i Torsby och Måns Månsson i Lövåsen och 5/ ärvt en
lott efter sina föräldrar, så att han nu äger 1/4 av 1/4 i Ivarsbjörke på en
systerdel när, som ägs av Kerstin Olofsdotter.
Erik Olofsson har 1/ köpt av Per Olofsson i N. Borgeby ans lott för 7 rd,
2/ köpt avKerstin Eriksdotter i Säter Lysvik hennes lott för 3 rd, 2/ köpt av
Karin Eriksdotter i N. Arneby hennes lott för 3 rd jämte 1 rd till Måns Månsson
i Lövåsen, 4/ tillbytt sig av sin svåger Måns Matsson i Solberg Lysvik hans
hustrus lott försin hustrus lott i Solberg samt 5/ ärvt efter sina föräldrar.
Björn Håkansson har 1/ köpt av Anders Olofsson i Bäck Sunne hans lott för
17 rd, 2/ köpt av Marit Persdotters i N. Arneby arvingar 1/3 av hennes lott för
8 rd till Per Olofsson i Torsby, Måns Månsson i Lövåsen och Sone Knutsson i
Säter Lysvik samt 3 /ärvt en lott genom sin hustru Karin Olofsdotter.

Fryksdals härad domprotokoll 1663 vt 66.
Uppbjudes 1. gången:
1/8 i Solberg Lysvik av Måns Matsson.

Fryksdals härad domprotokoll 1665 ht 26.
Måns Mattsson i Solberg bekänner, att han för sex år sedan stulit från
Anders och Jon i Södra Skoga i deras säter ett fisknät och en silbunke men
av dåligt samvete strax burit tillbaka sakerna. Rätten vill ej betrakta detta som
stöld utan frikänner honom.

Fryksdals härad domprotokoll 1668 vt 35.
Jon och Måns Matssöner i Solberg äger hälften var av hemmanet, med
undantag av ett stycke som deras moder Ragnella Bengtsdotter får bruka
till sin död för vad hon inlagt av sitt arv. Jon har köpt 1/ av Bengt Matsson
i Björke hälften av hans arvslott för 15 rd, 2/ av Anders Jönsson i Strandvik
hans hustru Sigrid Matsdotters del för 15 rd, av vilka köpeskillingar 20 rd är
hans hustrus Kerstin Håkansdotters jordpengar från Hägerud.
Måns har köpt 1/ av Bengt Matsson i Björke hälften av hans arvslott för
15 rd, 2/ av Erik Olofsson i Björke hans hustrus Gertrud Matsdotters del
för 15 rd. Dessutom har Jon och Måns ärvt var sin del efter fadern Mats Nilsson.
-----------------------------------------------------------------------------------------------