Personakt
Mats Nilsson är mm ff mm mf ff f (3696)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Mats Nilsson

Far:    
Mor:    

Född:omkring 1615
Död:före 1668

Barn med 3697 Ragnella Bengtsdotter (~1615 - )

Barn:
1848 Måns Matsson (~1640 - )
Bengt Matsson (~1640 - )
Jon Matsson (~1640 - )
Sigrid Matsdotter (~1640 - )
Gertrud Matsdotter (~1640 - )

NoteringarKällor:
Fryksdals härad domprotokoll 1652 vt 29.

Jon Matsson och Måns Matsson förständigas att lämmna det nybygge som
de efter tillstånd av Mats Nilsson i Solberga och Jöns Jönsson i Lövåsen
upptagit på sätern, eftersom övriga ägare till denna, Björke, Kårud och
Strandvik, ej godkänt det.

Fryksdals härad domprotokoll 1668 vt 35.
Jon och Måns Matssöner i Solberg äger hälften var av hemmanet, med
undantag av ett stycke som deras moder Ragnella Bengtsdotter får bruka
till sin död för vad hon inlagt av sitt arv. Jon har köpt 1/ av Bengt Matsson
i Björke hälften av hans arvslott för 15 rd, 2/ av Anders Jönsson i Strandvik
hans hustru Sigrid Matsdotters del för 15 rd, av vilka köpeskillingar 20 rd är
hans hustrus Kerstin Håkansdotters jordpengar från Hägerud.
Måns har köpt 1/ av Bengt Matsson i Björke hälften av hans arvslott för
15 rd, 2/ av Erik Olofsson i Björke hans hustrus Gertrud Matsdotters del
för 15 rd. Dessutom har Jon och Måns ärvt var sin del efter fadern Mats Nilsson.
------------------------------------------------------------------------------------------