Personakt Antavla
Nils Jonsson är mf mf mf fm mf och mm mm mm mf mm f (1702)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.

Nils Jonsson

Far:3404 Jon Elofsson (- 1657)
Mor:3405 Ingeborg Olofsdotter (- >1667)

Född: 
Död: efter 1696

Barn med 1703 Karin Månsdotter

Barn:
851 Marit Nilsdotter (~1670 - )
Britta Nilsdotter (~1670 - )
Jonas Nicolai Nilsson Frykbom (~1681 - ~1753)
Måns Nilsson (1683 - )
Kerstin Nilsdotter (1687 - )
Nils Nilsson

NoteringarBarn;
Marit Nilsdotter 1659 Gift 1691-06-03 med Per Persson Torsby
Britta Nilsdotter omk 1670 Gift 1694-05-20 med Håkan Toresson Östanbjörke
Måns Nilsson 1683-01-28 Gift 1708-12-27 med Margareta Eriksdotter Borgeby
Kerstin Nilsdotter 1687-06-12 Gift 1708-12-27 med Mattes Eriksson Borgeby
Nils Nilsson
Jonas Nicolai Nilsson Frykbom (~1681 - ~1753) Gift med Anna Christina Becklind


------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals härads domböcker


Fryksdals härad domprotokoll 1667 ht 46.

Intygas att änkan Ingeborg Olofsdotter i Backa (S) lidit svår skada genom
eldsvåda.

Fryksdals härad domprotokoll 1670 vt 37.
Nils i Backa ålägges att ersätta Per Jönsson i Brårud för skada på en hö-
hässja.

Fryksdals härad domprotokoll 1675 ht 20.
Nils Nilsson i Holmby och Nils Jonsson i Backa (S) har bekostat hälften
var av legan för en knekt.

Fryksdals härad domprotokoll 1678 vt 31.

Nils Jonsson i Backa (S) och Kristoffer Persson i Torsby (S) bötar 3 mk
vardera för att de kallat Jon Göransson i N. Arneby tjuv.

Fryksdals härad domprotokoll 1683 ht 3.
Nils i Backa (S) begär undersökning om den säterplats vid Jangshöjden
som hans fader Jon Elofsson i Backa vid 1654 ht tilldömts av Ivar Bengtsson
i Östanbjörke.

Fryksdals härad domprotokoll 1684 vt 21.

Anders Torstensson, Jon Ivarsson och Håkan Nilsson på 1/2 Östanbjörke
lovar att driva Svens barn i Såneby och Olof Larsson ib från deras säter vid
Jangshöjden, och Tore Jönsson ib skall ej heller på sin hälft upplåta säterplats
till flera än vad grannarna gör, "på det att Nils Jonsson i Backa må bättre där
nyttja fäbeten".

Fryksdals härad domprotokoll 1688 vt 47.
Fortsattes målet från 1687 vt (nr 44) om den uppbrutna häradskistan.
Arvid i Maggeby hade hämtat kistan från Gunnarsby till Klockaregården och
Per Nilsson i S. Åmberg hade tillsammans med Nils Jonsson i Backa, Erik
Eriksson och Erik Olofsson i Ed brutit upp låset. Jöns Jönsson i Askerud på-
står att samtliga varit med på det och att Finn Klemetsson på Edet uttagit si
gillet, vartill dock såväl Finn som Dale-Jon i Torsby nekar. Bengt i Skinnars-
backa bestrider att han samtyckt till låsets uppbrytande men väl till inlagan
rörande knekthållet. Rätten dömer Arvid Andersson i Maggeby, Per Nilsson i
S. Åmberg, Jöns Jönsson i Askerud, Nils Jonsson i Backa och Erik Eriksson i
Ed till vardera 40 mks böter.

Fryksdals härad domprotokoll 1694 vt 99.
Jöns Svensson i Ulvsby fordrar betalning av Nils Jonsson i Backa för
skuld, för vilken Nils pantsatt jord i Tjustersby. Nils påstår att skulden är be-
tald men kan ej gå ed därpå.

Fryksdals härad domprotokoll 1696 vt 74.
Nils Jonsson i Backa bötfälls för åverkan på Gunnarsbys fiskevatten.

Fryksdals härad domprotokoll 1696 vt 75.
Gode män skall värdera den jord i Backa som Nils Nilsson i Holmby och
Nils Jonsson i Backa äger tillsammans.

Fryksdals härad domprotokoll 1706 ht 40.

Håkan Nilsson i Östanbjörke erkänner genom sin son en 10 år gammal
skuld till sal. Nils Jonsson i Backa, vilken skuld han ålägges att betala till
Nils arvingar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Källor:
Marcus Boman
Sten Magnusson
Bernhard Granholm
Lars Mikaelsson