Personakt
Jon Elofsson är mf mf mf fm mf f och mm mm mm mf mm ff (3404)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Jon Elofsson

Far:
Mor:

Född:  
Död: 1657 Sunne Backa (S) Dödsorsak: Mördad av Sigfrid Jakobsson i Arnsjön

Barn med 3405 Ingeborg Olofsdotter (- >1667)

Barn:
Håkan Johansson Frisk (1644 - 1705)
1702 Nils Jonsson (- >1696)
Karin Jonsdotter (- >1675)
Ingeborg Jonsdotter (- >1675)
Jon Jonsson

Noteringar


Källor:
------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals härads domböcker

Fryksdals härad domprotokoll 1632 ht 9.

Backa av Jon Elofsson ib uppbud andra gången

Fryksdals härad domprotokoll 1654 ht 34.
Ivar Bengtsson i Östanbjörke och Jon Elofsson i Backa (S) har överens-
kommit att Jon skall få uppta en säterplats på Ivars del vid Jangshöjden.

Fryksdals härad domprotokoll 1658 ht 14.
Per Larsson i Sörmark och Håkan Larsson i Skymnäs har vid Fryksände
skans fasttagit Sigfrid Jakobsson i Arnsjön, vilken dräpt Jon Elofsson i Backa
Sunne, men har på vägen neråt bygden låtit honom slippa undan. De ålägges
nu att ånyo ta fast honom eller plikta enligt lag.

--------------------------------------------------------------------------------
1610 bor Pål i Backa enligt "Hjonelagslängden för Värmland 1610 "
1622 bor Jon (Namnet från rotelängden 1631) i Backa
1641 bor Jon Elofsson i Backa enligt Mantalslängd Värmland 1641
1665 bor Änkan (efter Jon Elofsson, Ingeborg Olofsdotter, min anteckning)
"Rote-, utskrivnings- och mantalslängder 1665, och frälsegårdar i
Östersysslet år 1667"