Personakt
Ingeborg Olofsdotter är mf mf mf fm mf m och mm mm mm mf mm fm (3405)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Ingeborg Olofsdotter

Far:
Mor:


Född:Sunne Norra Soneby (S)
Död:efter 1667 Sunne Backa (S)

Barn med 3404 Jon Elofsson (- 1657)

Barn:
Håkan Johansson Frisk (1644 - 1705)
1702 Nils Jonsson (- >1696)
Karin Jonsdotter (- >1675)
Ingeborg Jonsdotter (- >1675)
Jon Jonsson

Noteringar


Källor:
------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals härads domböcker

Fryksdals härad domprotokoll 1658 ht 14.

Per Larsson i Sörmark och Håkan Larsson i Skymnäs har vid Fryksände
skans fasttagit Sigfrid Jakobsson i Arnsjön, vilken dräpt Jon Elofsson i Backa
Sunne, men har på vägen neråt bygden låtit honom slippa undan. De ålägges
nu att ånyo ta fast honom eller plikta enligt lag.

Fryksdals härad domprotokoll 1659 ht 35.
Hustrun Ingeborg Olofsdotter i Backa kräver av Per Larsson i Sör-
mark och Håkan Larsson i Skymnäs, att de enligt rättens utslag vid förra ting-
et (nr 14) framskaffar mördaren Sigfrid Jakobsson i Arnsjön eller själva sva-
rar. Per och Håkan uteblir och skall instämmas till nästa ting.

Fryksdals härad domprotokoll 1667 ht 46.

Intygas att änkan Ingeborg Olofsdotter i Backa (S) lidit svår skada
genom eldsvåda.

Fryksdals härad domprotokoll 1703 ht 80.
Sal. Ingeborg Olofsdotters i Såneby son- och dotterbarn Nils Nilsson i
Holmby och Håkan Toresson i Backa samt Jon Larsson och Hans Elofsson i
Tjustersby får tillträda 1/10 av 1/4 i 1/2 N. Såneby, när de tillställt änkan
Kerstin Persdotter i Såneby de 4 1/2 rd, för vilka Ingeborgs son Nils Jonsson i
Backa pantsatt jorden.